รับสร้างบ้าน : รื้อบ้านเก่าออก แล้วสร้างใหม่ จะทำยังไงกับโครงสร้างใต้ดินเดิม

รับสร้างบ้าน : รื้อบ้านเก่าออก แล้วสร้างใหม่ จะทำยังไงกับโครงสร้างใต้ดินเดิม

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

การสร้างบ้านหลังใหม่ในที่ดินที่มีโครงสร้างบ้านเดิมอยู่ จำเป็นต้องรื้อถอนโครงสร้างใต้ดินหรือปล่อยทิ้งไว้ได้ และจะมีผลกระทบต่อการก่อสร้างบ้านหลังใหม่อย่างไร

 

หลายท่านที่มีบ้านเก่าหรือซื้อที่ดินพร้อมบ้านเก่ามา แล้วต้องการรื้อถอนเพื่อสร้างบ้านใหม่ อาจกังวลเรื่องผลกระทบต่อโครงสร้าง รูปแบบบ้าน และการก่อสร้างที่จะเกิดขึ้นหากไม่ได้ทำการรื้อถอนโครงสร้างใต้ดินเดิม ไม่ว่าจะเป็นฐานรากหรือเสาเข็ม ซึ่งการพิจารณารื้อถอนรวมถึงการแก้ปัญหาที่หน้างานนั้น จะขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงสร้างใต้ดินเดิมและโครงสร้างบ้านหลังใหม่ หากแต่เราควรคำนึงเรื่องการอยู่อาศัยในบ้านหลังใหม่เป็นสำคัญ

       ขั้นตอนในการรื้อถอนบ้านจะเริ่มจากการรื้อถอนชิ้นส่วนเล็กๆ ที่สามารถถอดออกมาได้ง่ายก่อน เช่น ประตู หน้าต่าง วงกบ เหล็กดัด ดวงโคม รวมทั้งชิ้นส่วนอื่นๆ ที่ยังใช้ได้และมีมูลค่า ชิ้นส่วนต่างๆ ที่รื้อออกมาในขั้นตอนนี้สามารถนำไปใช้ซ้ำ หรือขายต่อได้ ขั้นตอนถัดมาจะเป็นการรื้อถอนหลังคา ผนัง และโครงสร้าง ตามลำดับ โดยหลังจากรื้อถอนส่วนของอาคารเหนือพื้นดินหมดแล้วและนำขยะก่อสร้างไปทิ้งเรียบร้อย ก็จะเป็นส่วนของโครงสร้างใต้ดินซึ่งประกอบด้วยฐานราก และอาจจะมีเสาเข็มในกรณีเป็นดินอ่อน เช่น ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เสาเข็มนั้นมีทั้งแบบเข็มสั้น และเข็มยาว เสาเข็มสั้นมีความยาวตั้งแต่ 1-6 เมตร ส่วนเสาเข็มยาวจะมีความยาวลึกมากกว่า 6 เมตรเพื่อให้ถึงชั้นดินแข็ง โดยเสาเข็มจะลงลึกประมาณ 17-23 เมตรสำหรับบ้านพักอาศัย และอาจจะลึกถึง 52 เมตรสำหรับอาคารขนาดใหญ่  

 

       ในการรื้อถอนส่วนโครงสร้างใต้ดินนั้นผู้รับเหมาจะทำการขุดเปิดหน้าดินและรื้อฐานรากออก ส่วนการรื้อถอนเสาเข็มที่อยู่ในดินลึกลงไปนั้นจะทำได้ยากจึงมักจะปล่อยไว้ นอกจากจะเป็นเสาเข็มสั้นที่พอที่จะสามารถขุดขึ้นมาได้เท่านั้น 

 

 

    ถึงแม้ว่าเสาเข็มจะไม่สามารถรื้อถอนได้ แต่การสร้างบ้านหลังใหม่เพื่อตอบโจทย์การอยู่อาศัยเป็นเรื่องที่สำคัญ ดังนั้น ไม่ว่าจะเลือกแบบบ้านสำเร็จรูปมาก่อสร้าง หรือใช้บริการออกแบบโดยสถาปนิก จึงควรให้แบบบ้านเป็นไปตามที่เราต้องการมากที่สุด โดยไม่ต้องสนใจเรื่องตำแหน่งเสาเข็มเดิม เพราะเมื่อถึงขั้นตอนการก่อสร้างบ้านใหม่ ซึ่งจะมีการสำรวจและปักหมุดตำแหน่งที่จะทำการลงเสาเข็มและทำฐานรากอยู่แล้ว หากตำแหน่งใดไม่สามารถลงเสาเข็มใหม่ได้เนื่องจากติดเสาเข็มเดิม หรือใกล้กับเสาเข็มเดิมเป็นระยะน้อยกว่า 3 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางเสาเข็มใหม่ วิศวกรโครงสร้างจะทำหน้าที่ปรับแบบฐานรากและเสาเข็มชุดใหม่ให้หลบเสาเข็มเดิม โดยไม่กระทบต่อแบบบ้านในส่วนอื่นแต่อย่างใด (อาจใช้เวลาหรือมีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพิ่มเติมบ้าง) ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวอาจจะไม่เกิดขึ้นเลย หรือเกิดเพียงบางตำแหน่งเท่านั้น

 

     อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ตำแหน่งเสาเข็มหรือฐานรากใหม่ตรงกับตำแหน่งเสาเข็มหรือฐานรากเดิมพอดี ก็ไม่ควรที่จะใช้ฐานรากหรือเสาเข็มเดิมในการรับน้ำหนักบ้านใหม่ เนื่องจากเราไม่รู้ว่าฐานรากหรือเสาเข็มเก่าออกแบบก ารรับน้ำหนักไว้เท่าไร จึงควรรื้อถอนฐานรากเดิม และให้วิศวกรออกแบบฐานรากใหม่ให้หลบตำแหน่งเสาเข็มเดิม

 

       โดยสรุปแล้ว การออกแบบสร้างบ้านใหม่เองเจ้าของบ้านไม่จำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงตำแหน่งเสาเข็มเดิม เนื่องจากเป็นเรื่องที่สามารถแก้ปัญหาด้วยการออกแบบฐานรากใหม่ได้โดยไม่กระทบถึงความสวยงามหรือประโยชน์ใช้สอยใดๆ ของบ้าน ทั้งนี้การออกแบบฐานรากใหม่ควรที่จะปรึกษาวิศวกรโครงสร้างผู้เชี่ยวชาญและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเท่านั้น

เครดิต
ชวนนท์ โฆษกิจจาเลิศ
การศึกษา: สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก SCG

รับสร้างบ้าน : เตรียมความพร้อมก่อนลงมือก่อสร้าง รวมทั้งตรวจรับบ้านสร้างเสร็จ

รับสร้างบ้าน : เตรียมความพร้อมก่อนลงมือก่อสร้าง รวมทั้งตรวจรับบ้านสร้างเสร็จ

 

การรู้ข้อมูลแล้วก็รายละเอียดโดยประมาณเกี่ยวกับการก่อสร้าง จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้เราเห็นภาพรวมของการก่อสร้างบ้านหนึ่งหลังว่าจะต้องมีลำดับการก่อสร้างเป็นอย่างไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง รวมทั้งจะต้องมีการตรวจรับบ้านก่อนลงนาม เพื่อได้บ้านในแบบที่เราต้องการ

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ก่อสร้างบ้าน

 

     หลังจากที่เราได้รับอนุญาตก่อสร้าง ก็สามารถลงมือก่อสร้างบ้านได้เลย ซึ่งการลงมือก่อสร้างบ้านนั้น แม้ว่าจะเป็นหน้าที่ของผู้รับเหมาก่อสร้างและช่างก็จริง แต่ว่าหากเรารู้รายละเอียดโดยประมาณเกี่ยวกับการก่อสร้าง ดังเช่น ลำดับการก่อสร้าง องค์ประกอบต่างๆของบ้าน รวมทั้งการตรวจรับบ้าน ก็จะสามารถช่วยให้เห็นภาพรวมตั้งแต่ตอนต้นของการก่อสร้างไปจนกระทั่งการสร้างบ้านที่เสร็จสมบูรณ์หนึ่งหลังในแบบที่เราต้องการ

 

     ลำดับขั้นตอนการก่อสร้างบ้านนั้น หลังจากที่เราเตรียมที่ดินที่จะปลูกสร้างบ้าน (ถมดินในระดับที่เราต้องการและดินเซตตัวดี พร้อมสำหรับการก่อสร้างบ้าน) รวมถึงขอน้ำ-ไฟ (ไม่ว่าจะเป็นแบบชั่วคราวหรือแบบถาวร) แล้ว ผู้รับเหมาจะวางแผนสถานที่พักคนงาน และเตรียมสถานที่กองเก็บวัสดุต่างๆ ให้เรียบร้อย แล้วจึงเริ่มวางผังแนวอาคาร ก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน (เสาเข็ม ฐานราก) ก่อน จากนั้นจึงเริ่มก่อสร้างส่วนโครงสร้างบ้านบนดิน (โครงสร้างบ้านชั้นหนึ่ง ชั้นสอง โครงสร้างหลังคา) แล้วจึงทำงานบันไดและติดตั้งหลังคา ก่อผนัง เตรียมงานระบบต่างๆ ตามด้วยการตกแต่งงานสถาปัตย์ เก็บรายละเอียดงานต่างๆ ให้ครบองค์ประกอบของบ้านที่สมบูรณ์ ดังนั้น การทำความเข้าใจเกี่ยวกับลำดับขั้นตอนการก่อสร้างบ้านเอาไว้จึงช่วยให้สามารถวางแผนการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนได้ ทั้งการประสานงานกับแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างตามที่ตกลงกันไว้ (ว่าผู้รับเหมาซื้อของเองทั้งหมด หรือเราซื้ออะไรเองบ้างและผู้รับเหมาจะซื้ออะไรบ้าง โดยสรุปในเอกสารราคาให้เรียบร้อย เพราะจะสัมพันธ์กับการเตรียมงบที่เราต้องจ่ายให้ผู้รับเหมาแต่ละงวดงาน และการเตรียมงบของเราที่ต้องจ่ายตอนซื้อสินค้า) และที่สำคัญจะช่วยให้ง่ายต่อการตรวจสอบและควบคุมงาน ลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นที่หน้างานขณะก่อสร้าง รวมถึงง่ายต่อการแบ่งจ่ายเงินตามงวดงานที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญากับผู้รับเหมา ทั้งนี้ เจ้าของบ้านควรเตรียมงบประมาณให้พร้อมและสอดคล้องกับแต่ละงวดงาน เพื่อให้แผนการดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปได้ด้วยดี

 

 

 

     การตรวจรับบ้าน เมื่อบ้านสร้างเสร็จเป็นวิธีที่นิยมทำกันก่อนลงนามรับบ้านก็จริง แต่การก่อสร้างบ้านมีรายละเอียดมากมายที่เจ้าของบ้านอาจไม่ทราบข้อมูลมากนัก จึงควรมีการตรวจรับงานในระหว่างก่อสร้างด้วย โดยเจ้าของบ้านอาจจะว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็น สถาปนิก หรือวิศวกรให้เข้ามาตรวจรับบ้านในแต่ละงวดงาน ว่ามีความคืบหน้าของงานก่อสร้างเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกับผู้รับเหมาและถูกต้องตามแบบก่อสร้างหรือไม่ จึงจ่ายเงินตามงวดงาน และให้ผู้รับเหมาลงมือก่อสร้างขั้นตอนต่อไปได้เลย อย่างไรก็ตาม เจ้าของบ้านสามารถว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวให้เข้าตรวจสอบการก่อสร้างเป็นประจำ เช่น วันเว้นวัน หรือทุกสัปดาห์ หรือเจาะจงเฉพาะช่วงงานก่อสร้างในส่วนที่เจ้าของบ้านกังวล เห็นว่ามีความสำคัญ และต้องการความมั่นใจว่ามีความแข็งแรงปลอดภัย เช่น ช่วงงานโครงสร้างบ้าน (การผูกเหล็กก่อนเทคอนกรีต สเปคของเหล็กและคอนกรีต) ซึ่งต้องระบุข้อตกลงเรื่องผู้ตรวจงานไว้ในสัญญากับผู้รับเหมาตั้งแต่แรกก่อนเริ่มก่อสร้างด้วย

 

 

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก SCG

รับสร้างบ้าน : ซื้อบ้านยังไงให้ประทับใจ ถูกเงิน ถูกทำเล

รับสร้างบ้าน : ซื้อบ้านยังไงให้ประทับใจ ถูกเงิน ถูกทำเล

     ความฝันการมี บ้าน” เป็นของตัวเองเวลานี้มันช่างยากเย็นแสนเข็ญเสียเหลือเกิน โดยเฉพาะถ้าหากอยากได้บ้านที่ตั้งอยู่ทำเลดีไม่ใช่ออกไปอยู่ไกลผู้คน ยิ่งเป็นเรื่องยาก เนื่องจากบ้านในทำเลทองก็ราคาแพงลิ่วเกินเอื้อม แต่ถ้าราคาถูกลงมาหน่อยก็ไม่พ้นต้องออกไปไกลเมือง แถมบางครั้งยังได้บ้านคุณภาพแย่อีกด้วย ว่าแต่ว่ามันต้องมี บ้าน” ในฝันสำหรับเราที่ทั้งประทับใจ มาดูกันค่ะว่า จะเลือกซื้อบ้านให้ได้ราคาถูก แถมถูกใจมีวิธีการอะไรบ้าง

 

ซื้อกาแฟ, คีย์, มือ, ของตัวเอง, ซื้อ, ขาย, บ้าน, จริง

 

1.บ้านมือสองตัวเลือกที่น่าสนใจ บ้านมือสองไม่ได้ไม่ดีหรอกนะคะ เพียงไม่ใช่บ้านที่มีเราเป็นเจ้าของคนแรก รวมทั้งอาจมีการเปลี่ยนมือมาก็แค่นั้น อีกอย่างถ้าเกิดคุณนึกถึงบ้านมือสอง คุณก็อาจจะได้ทำเลที่ตั้งที่ตรงใจแถมได้บ้านในราคาที่ถูกลงด้วย

 

2.ซื้อบ้านตอนเศรษฐกิจแย่ การซื้อบ้านในตอนที่เศรษฐกิจไม่ดีนั้นนับว่าเป็นเรื่องที่คนอยากมีบ้านควรจะรีบตัดสินใจเพราะเจ้าของโครงการบ้านต่างๆต้องการจะรีบขายบ้านในโครงการของตนจนตัวสั่น เพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดี ขาดสภาพคล่องด้านการเงิน เพราะฉะนั้นตอนเศรษฐกิจไม่ดีก็เลยเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจสำหรับการตัดสินใจซื้อบ้าน

 

3.เพิ่มช่องทางให้ตัวเอง ถ้าคุณมีทำเลที่ตั้งและแบบบ้านที่อยากได้แล้ว การเลือกบ้านมากกว่าการเปรียบเทียบแค่ 2หลังเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คุณได้บ้านในราคาที่ถูกลง ฉะนั้นจึงควรเลือกบ้านที่ถูกใจ รวมทั้งทำเลที่ตั้งที่ใช่ไว้เปรียบเทียบกันหลายหลังหน่อย

 

4.หลีกเลี่ยงการซื้อบ้านที่ลงขายทางสื่อ หลายๆคนนิยมหาบ้านจากสื่อต่างๆยิ่งในปัจจุบันมีสื่อออนไลน์ที่ขยายวงกว้างไปสู่คนจำนวนมาก แม้ว่าจะทำให้เราไม่ต้องเสียเวล่ำเวลาขับรถวิ่งหาบ้านที่ถูกใจ กลับเป็นการเพิ่มมูลค่าราคาบ้านหลังนั้นไปในตัว เหตุเพราะหากบ้านที่คุณต้องการเป็นที่ต้องการของคนจำนวนมาก ซึ่งก็ถือได้ว่าอำนาจการเจรจาต่อรองของคุณจะลดน้อยลง เพราะว่าเจ้าของบ้านจะคิดว่าถ้าขายบ้านในราคาที่เขาต้องการกับคุณไม่ได้ ก็ยังมีคนอื่นที่อยากได้อีก

 

5.ซื้อบ้านกับเจ้าของบ้านโดยตรงดีกว่า เราคงจะรู้ๆกันอยู่อยู่แล้วว่าถ้าซื้อหรือขายอะไรผ่าน นายหน้า” ย่อมทำให้สินค้านั้นมีราคาสูงขึ้น เหมือนกันกับการซื้อบ้าน เราควรจะซื้อกับเจ้าของบ้านโดยตรงมากกว่า ซึ่งจะมีผลให้เราสามารถต่อราคาสินค้ากับเจ้าของบ้านได้โดยตรง

 

6.วาจาดีมีชัยไปกว่าครึ่ง การตัดสินใจซื้อบ้านกับเจ้าของบ้านทำให้เราสามารถเจรจาต่อราคากับเจ้าของบ้านได้ด้วยตัวเอง ซึ่งการเจรจาต่อรองราคากับเจ้าของบ้านนั้น การพูดจาอย่างมีเหตุมีผล ไม่ใช้อารมณ์ในการเจรจาก็อาจส่งผลให้เราได้บ้านในราคาถูกลงก็เป็นไปได้

 

 

 

รับสร้างบ้าน : จุดเริ่มต้นของคนอยากมีบ้าน

รับสร้างบ้าน : จุดเริ่มต้นของคนอยากมีบ้าน

 

   บ้าน คือ สิ่งปลูกสร้างในการพักอาศัย นอนหลับพักผ่อน มีพื้นที่ส่วนตัวอันแสนสงบให้หายเหนื่อย รวมทั้งพื้นที่สำหรับการทำกิจกรรมต่างๆด้วยกันกับคนในบ้านอย่างอบอุ่น การจะมีบ้านหลังแรกนั้นไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าหากเราเตรียมความพร้อมอย่างดี มีการเรียนรู้ ศึกษาข้อมูลและก็รายละเอียดในด้านต่างๆอย่างสมบูรณ์

 

บ้านคอนกรีต วิถีพื้นเมืองผสานโมเดิร์น « บ้านไอเดีย แบบบ้าน ตกแต่งบ้าน เว็บไซต์เพื่อบ้านคุณ

 

     เริ่มจากการรวบรวมข้อมูลรวมทั้งจัดเตรียมงบประมาณ โดยดูจากลักษณะครอบครัวว่าเป็นยังไง เป็นครอบครัวใหญ่หรือครอบครัวเดี่ยว มีจำนวนสมาชิกในบ้านกี่คน มีผู้สูงอายุในบ้านไหม สิ่งที่ต้องการและก็งานอดิเรกของแต่ละคนเป็นยังไงอยากให้เป็นบ้าประหยัดพลังงานหรือบ้านที่เหมาะสมกับลักษณะภูมิอากาศบ้านเราหรือเปล่า รวมทั้งการหารูปแบบสไตล์บ้านที่ถูกใจจากหนังสือแบบบ้านหรือแมกกาซีนต่างๆเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการออกแบบ ที่ลืมไม่ได้เป็นงบประมาณที่เรามีเพื่อสอดคล้องรวมทั้งเหมาะสมกับขนาดแล้วก็แบบบ้านที่เราจะปลูกสร้าง แล้วจึงตัดสินใจว่าจะเลือกบริษัทรับก่อสร้างบ้านที่มีแบบบ้านสำเร็จหรือเลือกสถาปนิกให้มาวางแบบบ้านให้ ภายหลังจากได้แบบบ้านที่ถูกใจตรงตามต้องการแล้ว จึงทำเรื่องยื่นขออนุญาต แล้วจึงเริ่มหาผู้รับเหมาก่อสร้างเพื่อมาก่อสร้างบ้านให้เรา

 

                                                                                        โครงสร้างใต้ดิน เช่น ฐานราก ตอม่อ

 

     ขั้นตอนการก่อสร้างบ้านนั้นเป็นเรื่องสำคัญ เหตุเพราะมีผลต่อภาพรวมของบ้านทั้งหลัง ว่าจะได้บ้านที่แข็งแรงมีคุณภาพรวมทั้งสวยงามตามที่วาดฝันไว้หรือเปล่า เจ้าของบ้านส่วนใหญ่ชอบมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในส่วนที่มองเห็นได้อย่างเห็นได้ชัด อาทิเช่น เฟอร์นิเจอร์ วัสดุตกแต่ง ด้วยเหตุว่าส่งผลต่อภาพรวมภาพลักษณ์และความสวยงามของบ้าน แต่ว่าสิ่งที่เป็นหลักฐานความมั่นคงของบ้านคือ โครงสร้าง” อีกทั้งส่วนที่อยู่ใต้ดินและเหนือดิน การให้ความเอาใจใส่กับทุกกรรมวิธีก่อสร้างและการตัดสินใจเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพก็เลยเป็นสิ่งที่เจ้าของบ้านควรที่จะเอาใจใส่ นอกเหนือจากนั้นการหาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมาควบคุมการก่อสร้าง ก็จะยิ่งช่วยทำให้ได้บ้านที่สมบูรณ์ มีคุณภาพ สวยงาม รวมทั้งแข็งแรงทนทานเพิ่มมากขึ้น

 

                                                                                          โครงสร้างบนดิน เช่น คาน พื้น เสา

 

     ภายหลังจากบ้านสร้างเสร็จแล้ว ขั้นตอนถัดมาคือ การตรวจรับบ้านก่อนโอน เป็นการพิจารณางานขั้นสุดท้ายก่อนที่จะลงนามรับบ้าน ซึ่งหากมีงบประมาณมากพอ แนะนำให้จ้างบริษัทตรวจรับบ้านที่มีความเข้าใจความชำนาญเข้ามาตรวจรับบ้าน รวมทั้งดูเอกสารข้อตกลงต่างๆว่ามีการค้ำประกันงานนานเท่าไร ถ้ามีข้อบกพร่องจะเข้ามาปรับแต่งงานส่วนไหนให้บ้าง สิ่งจำเป็นที่จะต้องจำจนขึ้นใจ คือ บ้านไม่พร้อม ห้ามลงนามรับบ้านเด็ดขาด” หลังจากการตรวจรับบ้านสำเร็จเรียบร้อยแล้วจึงลงนามในเอกสารรับมอบบ้าน รวมทั้งการไปโอนบ้านและที่ดินที่กรมที่ดินนั่นเอง

 

 

เท่านี้ก็ได้บ้านหลังแรกที่ตอบโจทย์ตรงตามใจต้องการแล้ว ต่อจากนี้ก็ขึ้นกับการดูแลและรักษาบ้านอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บ้านเป็นบ้านที่น่าอยู่ เติมเต็มชีวิต สามารถพักอาศัยได้อย่างมีความสุข ไม่เป็นอันตราย รวมทั้งอยู่คู่กับเราไปอีกนาน

รับสร้างบ้าน : บทความสำหรับมือใหม่ที่คิดจะซื้อบ้าน ต้องอ่าน!

บทความสำหรับมือใหม่ที่คิดจะซื้อบ้าน ต้องอ่าน!

     จะซื้อบ้านทั้งทีก็จำต้องมองให้ดี ตัดสินใจให้แน่ เพราะมีหลายต่อหลายทีที่เรามักตัดสินใจซื้อบ้านแบบไม่ทันได้คิดให้ถี่ถ้วน วันนี้เราก็เลยมีข้อผิดพลาดสำหรับมือใหม่ที่จะซื้อบ้านมาฝากไว้เป็นข้อเตือนสติกันค่ะ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ซื้อบ้าน

 

1.ซื้อเกินงบประมาณ ส่วนใหญ่จะคิดว่าเพิ่มเงินอีกนิดนึงก็จะได้หลัง/ห้องชุดที่อยากได้ แต่ว่าทางที่ถูกคือ มีงบประมาณมากแค่ไหน ควรจะซื้อเพียงแค่นั้น

2.ตัดสินใจเร็วไป อย่างเช่น เปลี่ยนที่ทำงานใหม่ก็ตัดสินใจซื้อบ้านใหม่ในทันที ถึงแม้ว่าบางทีอาจอยู่ได้ไม่นานก็จำเป็นต้องย้ายงานอีก หรือบางโอกาสเพียงแค่ทำงานไม่ครบปีก็จะซื้อบ้านซื้อคอนโดแล้ว ทางที่ดี ถ้าหากจะต้องอยู่อาศัยเป็นช่วงๆไม่แน่นอนก็อาจใช้วิธีทดลองเช่าดูซิและก็หลังจากนั้นจึงค่อยซื้อ หรือหากการงานยังไม่มั่นคง ทำงานเก็บเงินไปก่อนรอให้พร้อมและหลังจากนั้นก็ค่อยซื้อ

3.จ่ายดาวน์ไม่พอ หลายคนชอบความสบาย ใช้เงินคนอื่นซื้อ(กู้แบงค์)มากกว่าเก็บเงินซื้อเอง ก็เลยมักเลือกที่จะดาวน์น้อยแล้วก็กู้มากซึ่งเป็นต้นเหตุทำให้กู้ไม่ผ่านหรือได้วงเงินกู้น้อยกว่าที่ต้องการ ทางที่ดีควรจะจ่ายเงินดาวน์สัก20%ของราคา

4.ไม่ได้สำรองค่าใช้จ่าย ซื้อบ้านไม่ได้จ่ายเพียงแค่เงินตามราคาบ้าน แต่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆมากมาย ตัวอย่างเช่น ค่าส่วนกลางล่วงหน้า,ค่าประกัน,ค่าโอน รวมทั้งค่าตกแต่ง แล้วก็เครื่องใช้

5.มองข้ามรายละเอียดในสัญญา หลายครั้งที่เกิดปัญหาแล้วถึงค่อยกลับไปดู(อ่าน)สัญญา แต่ถึงในตอนนั้นก็สายเกินไปเสียแล้ว ดังนั้น ก่อนเซ็นสัญญาทุกครั้งจำต้องอ่านอย่างถี่ถ้วน ถ้าหากเห็นว่าไม่ถูกต้องหรือถูกเอาเปรียบก็จะต้องให้ปรับปรุงหรือเลี่ยงไปซื้อโครงการอื่น

6.ชอบอัพเกรดตัวเองด้วยข้าวของใหม่ๆหลายท่านนิยมอัพเกรดตนเองด้วยการซื้อของใหม่หรือคิดว่าซื้อของใหม่ใช้ของใหม่แล้วชีวิตจะดูดีขึ้น เมื่อซื้อบ้านใหม่แล้ว ก็อยากได้รถยนต์คันใหม่ หรือเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆซึ่งอันที่จริงแล้วถ้าหากของเดิมดีอยู่แล้วก็ไม่สำคัญ เพราะรายได้ไม่มากมาย ไม่สมควรแบกภาระหนี้สินมากจนเกินไป

 

รับสร้างบ้าน : 5 สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อบ้าน สิ่งที่ผู้ซื้อบ้านทุกคนต้องทราบก่อนตัดสินใจซื้อ มีดังนี้

5 สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อบ้าน

Light in the Tree House

 

     เมื่อถึงเวลาที่เราจะมีบ้านหลังแรก แน่ๆว่าหัวใจของเราพองโตไปหมด แต่ว่าเราจำต้องไม่ลืมเลือนว่าการจะมีบ้านหลังแรกนั้น ไม่ใช่อะไรจะง่ายไปเสียทั้งปวง อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีเรื่องที่จะต้องอ่อนล้าและก็ชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนไป หลายท่านกล่าวว่า ความระทึกใจ ดีอกดีใจของเรา จะมาพร้อมกับข้อจำกัด รวมทั้งค่าใช้สอยอีกเยอะแยะ อีกทั้งเรื่องเกี่ยวกับการตกแต่ง ข้อตกลงการซื้อ ค่าใช้สอยในเรื่องภาษี แล้วก็เรื่องฯลฯ และก็ สิ่งที่ผู้ซื้อบ้านทุกคนต้องทราบก่อนตัดสินใจซื้อ มีดังนี้

 

1.จำเป็นต้องทราบข้อกำหนดกฎหมายเรื่องภาษี หัวข้อการโอน บางครั้งคนกลาง หรือคนขาย บางทีอาจจะไม่ได้บอกเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องภาษี และก็รายจ่ายสำหรับการโอนให้เรารู้ตั้งแต่ตอนแรก ซึ่งในประเด็นนี้ แต่ละพื้นที่ แต่ละจังหวัด แต่ละคนกลาง ก็อาจจะมีเนื้อหาแตกต่างกันไป ซึ่งคนซื้อ ต้องตรวจดู แล้วก็ตกลงกันให้แน่นอนซะก่อน เพื่อที่เราจะได้จัดเตรียมงบประมาณให้เพียงพอ ราคาบ้านที่จะจำเป็นต้องจ่าย ค่าโอนใครจะเป็นผู้จ่าย ภาษีหากมีพื้นที่ในระดับที่จะจะต้องจ่ายเพิ่มใน รวมถึงรายละเอียดต่างๆสำหรับในการกู้ การผ่อน ฯลฯ

 

2.หาข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรับประกัน ในกรณีที่ซื้อบ้านใหม่ก็จะต้องดูรายละเอียดด้วยว่า มีการรับประกันของในเรื่องที่เกิดความทรุดโทรมไหม รับประกันในช่วงเวลาเท่าไหร่ ความเสื่อมโทรมใดบ้างที่อยู่ในการรับประกันฯลฯ บ้านหรือคอนโดมิเนียมในขณะนี้ ขายกันในลักษณะพร้อมเข้าอยู่ มีอุปกรณ์สำหรับอำนวยความสะดวกครบอีกทั้งเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไม้สอย อย่างตู้เย็น เครื่องซักผ้าเครื่องปรับอากาศ ซึ่งรายละเอียดกลุ่มนี้ คนซื้อต้องรู้ระยะเวลารับประกันของของทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง

 

3.แม้จะต้องทำประกัน ให้เลือกบริษัทประกันที่ไว้ใจได้ มีวงเงินคุ้มครองความเสียหายอย่างเหมาะสมมีนโนบายสำหรับในการดูแลลูกค้าที่ดี ซึ่งก่อนที่จะเลือก ให้พิจารณาภูมิหลัง แล้วก็ความน่าไว้วางใจของทางบริษัท เทียบกันหลายที่ก่อนที่จะมีการตัดสินใจ

 

4.พิจารณารายจ่ายที่จะต้องใช้เพื่อการเดินทางด้วย ในกรณีที่เราจะเลือกซื้อบ้านที่อยู่ชานเมือง หรือไกลจากที่ทำงาน ให้ไตร่ตรองค่าครองชีพที่เราต้องจ่ายไปกับการเดินทางด้วย อาทิเช่น ค่าน้ำมันรถหรือค่าพาหนะขึ้นรถสาธารณะ แม้เราจำเป็นต้องเดินทางในระยะไกล รายจ่ายทุกเดือนที่จำต้องเสียไปจากการเดินทางนั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งถ้าบ้านที่จะซื้ออยู่ไกลจากชุมชน โรงพยาบาล ร้านค้า ตลาดหรือห้าง เราจะต้องคิดให้ถี่ถ้วนกับค่าใช้จ่ายสำหรับพาหนะที่จำเป็นต้องเสียไปด้วย

 

5.งบประมาณที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการตกแต่งภายนอก หาเราซื้อบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ซึ่งมีพื้นที่ข้างนอก เราจะต้องคิดเรื่องค่าใช้สอยที่จะจำต้องเสียไปกับการดูแลภายนอกตัวบ้านด้วย ไม่ว่าจะเป็นฟุตบาท สนาม โรงรถ การดูแลสิ่งพวกนี้ อาจจะก่อให้มีค่าใช้จ่ายมากขึ้นอีกมากมาย บางคนเลือกที่จะตกแต่งภายนอก หรือตกแต่งสวนด้วยตัวเอง เพื่อประหยัดค่าใช้สอยในจุดนี้ ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

ขอบคุณข้อมูลคุณ Witti