รับสร้างบ้าน : จะรีโนเวทบ้านทั้งที ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง

รับสร้างบ้าน : จะรีโนเวทบ้านทั้งที ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง

 

      การรีโนเวทหรือปรับปรุงแต่ละส่วนของบ้าน โดยหลักแล้วจะต้องพิจารณาเรื่องความเหมาะสมของโครงสร้าง  ความยากง่ายและความเป็นไปได้ในการติดตั้งรื้อถอนวัสดุ ซึ่งแต่ละส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหลังคา ผนัง ฝ้าเพดาน พื้นภายในและภายนอกบ้าน ห้องน้ำ รวมถึงงานระบบก็จะมีข้อคำนึงในรายละเอียดที่ต่างกันไป
 
รีโนเวทปรับปรุงหลังคา 

       เราอาจปรับปรุงหลังคา กันเพื่อความสวยงาม เพื่อแก้ปัญหา หรือทั้งสองอย่าง กรณีบ้านเดี่ยวจะมีอิสระในการตัดสินใจได้มาก แต่หากเป็นบ้านแฝดหรือทาวน์โฮมซึ่งใช้หลังคาร่วมกับเพื่อนบ้านต้องพิจารณาข้อจำกัดว่าเราจะมีสิทธิ์ปรับปรุงได้มากน้อยแค่ไหนด้วย  สำหรับบ้านทั่วไปการเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาที่ต่างจากรุ่นเดิม จะต้องคำนึงเรื่องระยะแปและความชันหลังคาที่เหมาะสมกับกระเบื้องรุ่นนั้นๆ รวมถึงน้ำหนักของกระเบื้องชุดใหม่ควรจะเท่าหรือเบากว่าวัสดุเดิมเพื่อไม่ให้เพิ่มภาระแก่โครงสร้างเดิม ทั้งนี้ การปรับปรุงหลังคาทุกครั้ง ถือเป็นโอกาสดีที่จะตรวจสอบโครงสร้างหลังคาว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์เพียงใด มีรอยผุพังที่ต้องซ่อมแซมหรือไม่

 

รีโนเวทปรับปรุงฝ้าเพดาน
การปรับปรุงฝ้าเพดานโดยรื้อของเดิมออกเปลี่ยนให้สวยใหม่ รวมถึงการเปลี่ยนชนิดและรูปแบบฝ้า ทั้งหมดนี้ ควรคำนึงเรื่องความสมบูรณ์ของโครงคร่าวที่ได้มาตรฐานและเหมาะกับรูปแบบฝ้า กรณีอยากรื้อฝ้าออกโชว์ท้องพื้นควรคำนึงเรื่องการจัดระเบียบสายไฟ ท่อประปาที่ซ่อนอยู่เหนือฝ้าเดิม  รวมถึงอาจต้องตกแต่งซ่อมแซมท้องพื้นให้สวยงามด้วย และกรณีที่ชั้นบนเป็นไม้พื้นปูบนตง หากรื้อฝ้าออกจะต้องยอมรับเรื่องเสียงรบกวนที่จะลอดถึงกันระหว่างชั้นได้ง่ายขึ้นตามช่องระหว่างแผ่นไม้พื้น

รีโนเวทปรับปรุงผนัง
การปรับปรุงผนังอาจเป็นได้ตั้งแต่การเปลี่ยนวัสดุปิดผิว ซึ่งต้องคำนึงเรื่องข้อจำกัดในการติดตั้งวัสดุใหม่เข้ากับผนังเดิม เช่น ผนังยิปซัมจะปูกระเบื้องทับไม่ได้ เป็นต้น ส่วนการสกัด เจาะ หรือทุบรื้อผนังออกจะทำได้กับผนังที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างเท่านั้น  (หากเป็นผนังรับน้ำหนัก เช่น ผนังหล่อ ค.ส.ล. ผนัง Precast จะไม่สามารถทำได้)  นอกจากนี้ยังมีเรื่องต้องคำนึงเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นงานระบบที่ฝังหรือเดินไว้ตามผนัง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (เช่น เจาะผนังทึบเป็นหน้าต่าง ควรพิจารณาระยะห่างระหว่างหน้าต่างกับที่ดินตามกฎหมายควบคุมอาคาร)  รวมถึงผลกระทบส่วนอื่นๆ ที่อาจตามมา อย่างกรณีรื้อผนังก่ออิฐออก จะต้องเก็บงานวัสดุพื้นและฝ้าเพดานในตำแหน่งที่เคยเป็นแนวผนังด้วย เป็นต้น

รีโนเวทปรับปรุงประตู-หน้าต่าง
ในเรื่องของการปรับปรุงประตู-หน้าต่าง  หากมีการเปลี่ยนวงกบด้วยมักมีข้อควรคำนึงเพิ่มเติม เช่น การรื้อถอนวงกบไม้ออกจากผนังปูน หากช่างไม่ชำนาญอาจทำผนังเสียหายมาก กรณีติดตั้งวงกบไวนิลหรือวงกบอะลูมิเนียม ควรเน้นเรื่องระนาบผนังที่ได้ฉากได้ระดับ และการอุดรอยต่อระหว่างวงกบกับผนังให้มิดชิดแน่นหนา   หรือหากต้องการเปลี่ยนหน้าต่างบานเปิดเป็นบานเลื่อน จะต้องยอมรับว่าขนาดพื้นที่ช่องเปิดที่ลมเข้าได้จะลดเหลือครึ่งเดียว เป็นต้น

 

รีโนเวทปรับปรุงพื้นในบ้าน
สำหรับการปรับปรุงพื้นในบ้าน หากเป็นการเปลี่ยนวัสดุปิดผิวโดยทั่วไปมักไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง แต่อาจต้องพิจารณาว่าสามารถติดตั้งทับวัสดุเดิมได้เลย (เช่น ติดกระเบื้องยาง พรม ไม้พื้นลามิเนตทับพื้นกระเบื้องเดิม) หรือควรรื้อวัสดุเดิมออกก่อนแล้วค่อยติดตั้งวัสดุใหม่ทับ (เช่น ควรรื้อกระเบื้องชุดเดิมที่มีสภาพเสียหายออกก่อนจะปูกระเบื้องชุดใหม่) นอกเหนือจากการเปลี่ยนวัสดุปิดผิวแล้ว การปรับปรุงพื้นทุกครั้งจะต้องระวังไม่ให้กระทบโครงสร้างเดิม เช่น อยากเพิ่มระดับพื้นให้สูงขึ้นเกิน 10 ซม. ไม่ควรเทคอนกรีตทับเพราะจะทำให้น้ำหนักเพิ่มมากเกินไป หรืออยากเปลี่ยนพื้นสำเร็จรูปของเดิมให้เป็นพื้นคอนกรีตหล่อในที่ จะต้องปรึกษาวิศวกรถึงความเป็นไปได้ เนื่องจากระบบโครงสร้างของพื้นทั้งสองแบบนั้นแตกต่างกัน เป็นต้น

รีโนเวทปรับปรุงห้องน้ำ
การปรับปรุงห้องน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการย้ายตำแหน่งหรือเปลี่ยนรุ่นอุปกรณ์ในห้องน้ำ จะต้องคำนึงเรื่องระบบท่อ จุดจ่ายน้ำดีและระบายน้ำเสียที่เหมาะสม ส่วนการปรับปรุงพื้นห้องน้ำเพื่อผู้สูงวัยมักต้องคำนึงเพิ่มในเรื่องการทำพื้นให้เป็นระดับเดียวด้วย สำหรับการปรับปรุงห้องน้ำที่ไม่กระทบงานระบบเลย เช่น เปลี่ยนแค่กระเบื้องพื้น/ผนัง อาจลองพิจารณาเรื่องการทำระบบกันซึมใหม่ไปด้วย เพื่อป้องกันปัญหารั่วซึมระยะยาว

 

รีโนเวทปรับปรุงงานระบบ
การปรับปรุงงานระบบ บางครั้งอาจเป็นผลต่อเนื่องมาจากการรีโนเวทส่วนต่างๆ ของบ้าน เช่น ทุบรื้อผนังเดิมที่มีการเดินหรือฝังท่อต่างๆ ไว้จึงต้องโยกย้ายตำแหน่งท่อใหม่  หรือติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับห้องที่กั้นเพิ่ม เป็นต้น สำหรับการรีโนเวทบ้านครั้งใหญ่ที่มีการปรับปรุงหลายพื้นที่ อาจถือโอกาสพิจารณาปรับปรุงงานระบบไปด้วย โดยเฉพาะบ้านที่มีอายุ 15-20 ปี แนะนำให้ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย ในส่วนของระบบประปา หากพบความผิดปกติ เช่น มีน้ำรั่วซึมตามจุดต่างๆ น้ำประปาที่ใช้มีกลิ่นสนิมจากท่อเหล็ก ก็ควรตรวจสอบหาสาเหตุและซ่อมแซมแก้ไขให้เรียบร้อย

รีโนเวทปรับปรุงพื้นที่รอบบ้าน
เนื่องจากพื้นที่รอบบ้านมักมีแนวทางทำโครงสร้างพื้นได้หลากหลาย ตั้งแต่การลงเสาเข็มแบบต่างๆ การทำพื้นหล่อคอนกรีตวางบนคาน/วางบนดิน หรือปูวัสดุทับพื้นดินโดยไม่มีโครงสร้าง (เช่น ปูหญ้า/หญ้าเทียม บล็อกคอนกรีต) ดังนั้น ในการปรับปรุงพื้นที่รอบบ้านจึงควรพิจารณาเรื่องการใช้งาน  (เช่น ปรับปรุงเป็นที่จอดรถ ทางเดิน พื้นที่นั่งเล่น) ควบคู่กับสภาพพื้นเดิมและรูปแบบพื้นที่จะปรับปรุง เพื่อความพึงพอใจและตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

 

       จากตัวอย่างที่ยกมาทั้งหมด จะเห็นได้ว่าการปรับปรุงบ้านแต่ละส่วน ต่างมีข้อคำนึงเฉพาะให้เจ้าของบ้านหาข้อมูลเพิ่มเติมกันต่อไป ซึ่งบางครั้งอาจถือโอกาสปรับปรุงต่อยอดเพิ่มเติมไปด้วยเลยทีเดียว เช่น ปัญหาโครงสร้างหลังคาแอ่น ต้องรื้อโครงสร้างใหม่ อาจถือโอกาสเปลี่ยนรูปทรงหลังคาพร้อมติดตั้งระบบ Cool Roof System เพื่อลดความร้อนในบ้าน หรือจะกั้นห้องนอนใหม่สำหรับปู่ย่าตายาย อาจถือโอกาสปรับปรุงห้องน้ำให้เหมาะกับการใช้งานของผู้สูงวัยไปด้วย เป็นต้น

 

ขอบคุณบทความดีๆ จาก SCG 

 

 

 

รับสร้างบ้าน : เคล็ดลับการเลือกใช้ลูกบิดประตูประเภทต่างๆ

รับสร้างบ้าน : เคล็ดลับการเลือกใช้ลูกบิดประตูประเภทต่างๆ

 

     สวัสดีค่ะ วันนี้เราเอาอีกเรื่องราว เกี่ยวกับความรู้คู่บ้าน นำเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับการเลือกซื้อวัสดุอุปกรณ์ในบ้านมาฝากกัน มาฝากเพื่อนๆกัน สำหรับใครที่กำลังจะสร้างบ้าน แล้วมองหาไอเดีย แบบ และประเภทของลูกบิด ตลอดจนบ้านเพื่อนๆ คนไหนจะปรับปรุงบ้าน หรือ คิดจะเปลี่ยนลูกบิด ลองมาดูความรู้เรื่อง เลือกใช้ลูกบิดประตูประเภทต่างๆ กับห้องที่บ้าน มีเคล็ดลับอย่างไร เราไปทำความรู้จักกัน

 

ประเภทของลูกบิดประตูประเภทต่างๆ

1.ลูกบิดทางเข้าห้อง / ห้องทั่วไป (Entrance)

เป็นแบบมาตราฐานทั่วไป ต้องไขกุญแจจากด้านนอก สามารถกดล็อกและบิดเพื่อปลดล็อคจากด้านใน

2.ลูกบิดห้องน้ำ (Privacy) 

สามารถล็อกจากด้านในได้ โดยใช้ปุ่มกดล็อค ไม่มีช่องเปิดด้วยกุณแจ ไม่สามารถล็อคจากภายนอกได้  กรณีฉุกเฉินแต่ก็สามารถเปิดจากด้านนอกได้ ใช้เหรียญบาทบิดเปิดจากข้างนอกได้

ปุ่มกดล็อกด้านในตัวบ้านซึ่งเมื่อบิดก็จะปลดล็อกได้ทันที การที่จะล็อคประตูแบบนี้จะต้องปิดให้สนิทก่อนถึงกดล็อคเท่านั้น เพื่อกันคนเข้ามา หรือ ป้องกันการขังตัวเองอยู่นอกระเบียงห้อง

4.ลูกบิดสำหรับประตูกั้นสเปซ / กั้นห้องภายใน (Passage)

ลูกบิดที่ใช้กับประตูที่กั้นพี้นที่ภายในบ้าน ที่ไม่ได้ต้องการความเป็นส่วนตัวมากนัก เปิดหากันได้สองห้อง เช่น ห้องที่เปิดหากันได้ ประตูกั้นระหว่างห้องนอนกับ Walk-in Closet

5.ลูกบิดประตูที่ใช้กับห้องเก็บของ

ลูกบิดแบบนี้ด้านนอกจะล็อคตายอยู่ตลอด จะต้องใช้กุญแจคลายล็อคจากภายนอกทุกครั้ง ส่วนลูกบิดด้านในสามารถเปิดได้ตลอดเวลาและไม่มีปุ่มให้กดล็อค

6. ลูกบิดแบบหัวหลอก (Dummy) 

เป็นลูกบิดที่ทำหลอกไว้ ทำหน้าที่เหมือนเป็นมือจับแบบหนึ่ง ไม่สามารถบิดได้จริง ซึ่งจะเหมาะสำหรับการตกแต่งโต๊ะ ตู้ต่างๆ

 

ihome

สนับสนุนเนื้อหา

รับสร้างบ้าน : เตรียมความพร้อมก่อนลงมือก่อสร้าง รวมทั้งตรวจรับบ้านสร้างเสร็จ

รับสร้างบ้าน : เตรียมความพร้อมก่อนลงมือก่อสร้าง รวมทั้งตรวจรับบ้านสร้างเสร็จ

 

การรู้ข้อมูลแล้วก็รายละเอียดโดยประมาณเกี่ยวกับการก่อสร้าง จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้เราเห็นภาพรวมของการก่อสร้างบ้านหนึ่งหลังว่าจะต้องมีลำดับการก่อสร้างเป็นอย่างไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง รวมทั้งจะต้องมีการตรวจรับบ้านก่อนลงนาม เพื่อได้บ้านในแบบที่เราต้องการ

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ก่อสร้างบ้าน

 

     หลังจากที่เราได้รับอนุญาตก่อสร้าง ก็สามารถลงมือก่อสร้างบ้านได้เลย ซึ่งการลงมือก่อสร้างบ้านนั้น แม้ว่าจะเป็นหน้าที่ของผู้รับเหมาก่อสร้างและช่างก็จริง แต่ว่าหากเรารู้รายละเอียดโดยประมาณเกี่ยวกับการก่อสร้าง ดังเช่น ลำดับการก่อสร้าง องค์ประกอบต่างๆของบ้าน รวมทั้งการตรวจรับบ้าน ก็จะสามารถช่วยให้เห็นภาพรวมตั้งแต่ตอนต้นของการก่อสร้างไปจนกระทั่งการสร้างบ้านที่เสร็จสมบูรณ์หนึ่งหลังในแบบที่เราต้องการ

 

     ลำดับขั้นตอนการก่อสร้างบ้านนั้น หลังจากที่เราเตรียมที่ดินที่จะปลูกสร้างบ้าน (ถมดินในระดับที่เราต้องการและดินเซตตัวดี พร้อมสำหรับการก่อสร้างบ้าน) รวมถึงขอน้ำ-ไฟ (ไม่ว่าจะเป็นแบบชั่วคราวหรือแบบถาวร) แล้ว ผู้รับเหมาจะวางแผนสถานที่พักคนงาน และเตรียมสถานที่กองเก็บวัสดุต่างๆ ให้เรียบร้อย แล้วจึงเริ่มวางผังแนวอาคาร ก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน (เสาเข็ม ฐานราก) ก่อน จากนั้นจึงเริ่มก่อสร้างส่วนโครงสร้างบ้านบนดิน (โครงสร้างบ้านชั้นหนึ่ง ชั้นสอง โครงสร้างหลังคา) แล้วจึงทำงานบันไดและติดตั้งหลังคา ก่อผนัง เตรียมงานระบบต่างๆ ตามด้วยการตกแต่งงานสถาปัตย์ เก็บรายละเอียดงานต่างๆ ให้ครบองค์ประกอบของบ้านที่สมบูรณ์ ดังนั้น การทำความเข้าใจเกี่ยวกับลำดับขั้นตอนการก่อสร้างบ้านเอาไว้จึงช่วยให้สามารถวางแผนการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนได้ ทั้งการประสานงานกับแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างตามที่ตกลงกันไว้ (ว่าผู้รับเหมาซื้อของเองทั้งหมด หรือเราซื้ออะไรเองบ้างและผู้รับเหมาจะซื้ออะไรบ้าง โดยสรุปในเอกสารราคาให้เรียบร้อย เพราะจะสัมพันธ์กับการเตรียมงบที่เราต้องจ่ายให้ผู้รับเหมาแต่ละงวดงาน และการเตรียมงบของเราที่ต้องจ่ายตอนซื้อสินค้า) และที่สำคัญจะช่วยให้ง่ายต่อการตรวจสอบและควบคุมงาน ลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นที่หน้างานขณะก่อสร้าง รวมถึงง่ายต่อการแบ่งจ่ายเงินตามงวดงานที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญากับผู้รับเหมา ทั้งนี้ เจ้าของบ้านควรเตรียมงบประมาณให้พร้อมและสอดคล้องกับแต่ละงวดงาน เพื่อให้แผนการดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปได้ด้วยดี

 

 

 

     การตรวจรับบ้าน เมื่อบ้านสร้างเสร็จเป็นวิธีที่นิยมทำกันก่อนลงนามรับบ้านก็จริง แต่การก่อสร้างบ้านมีรายละเอียดมากมายที่เจ้าของบ้านอาจไม่ทราบข้อมูลมากนัก จึงควรมีการตรวจรับงานในระหว่างก่อสร้างด้วย โดยเจ้าของบ้านอาจจะว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็น สถาปนิก หรือวิศวกรให้เข้ามาตรวจรับบ้านในแต่ละงวดงาน ว่ามีความคืบหน้าของงานก่อสร้างเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกับผู้รับเหมาและถูกต้องตามแบบก่อสร้างหรือไม่ จึงจ่ายเงินตามงวดงาน และให้ผู้รับเหมาลงมือก่อสร้างขั้นตอนต่อไปได้เลย อย่างไรก็ตาม เจ้าของบ้านสามารถว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวให้เข้าตรวจสอบการก่อสร้างเป็นประจำ เช่น วันเว้นวัน หรือทุกสัปดาห์ หรือเจาะจงเฉพาะช่วงงานก่อสร้างในส่วนที่เจ้าของบ้านกังวล เห็นว่ามีความสำคัญ และต้องการความมั่นใจว่ามีความแข็งแรงปลอดภัย เช่น ช่วงงานโครงสร้างบ้าน (การผูกเหล็กก่อนเทคอนกรีต สเปคของเหล็กและคอนกรีต) ซึ่งต้องระบุข้อตกลงเรื่องผู้ตรวจงานไว้ในสัญญากับผู้รับเหมาตั้งแต่แรกก่อนเริ่มก่อสร้างด้วย

 

 

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก SCG

รับสร้างบ้าน : นานๆ ไปบ้านเริ่มโทรม ต้องเตรียมรับมือ

รับสร้างบ้าน : นานๆ ไปบ้านเริ่มโทรม ต้องเตรียมรับมือ

เมื่อเวลาผ่าน… บ้านก็เปลี่ยนแปลง” แสดงตัวอย่างวงจรของบ้านแต่ละหลังที่มีการเปลี่ยนไปตามกาลเวลาไม่ว่าจะเป็นการต่อเติม ปรับปรุงแก้ไข หรือซ่อมแซม เพื่อสอดคล้องกับการอยู่อาศัยรวมทั้งการใช้งานของสมาชิกในบ้าน

 

 

 

     เมื่อเวลาผ่านไป บ้านแต่ละหลังพร้อมสมาชิกผู้อาศัยในย่อมมีการเปลี่ยนแปลง ลองจินตนาการถึงครอบครัวเล็กสักครอบครัวหนึ่งที่มาซื้อบ้านอาศัยในเมือง มักเริ่มด้วยการต่อเติมห้องครัวไทยหลังบ้าน พออยู่อาศัยได้ลงตัวสักพักก็มีการขยายครอบครัว หันมาต่อเติมโรงจอดรถยนต์ให้เป็นห้องนอนชั้นล่าง สำหรับปู่ย่าที่จะย้ายเข้ามาอยู่เพื่อช่วยดูแลหลานตัวน้อย

 

     เมื่อฤดูร้อนวนมาถึง อากาศที่ร้อนขึ้นทุกปี อาจจะเป็นผลให้เจ้าของบ้านหันมาติดฉนวนกันความร้อนบนฝ้าเพดาน พอย่างเข้าปีที่ ของการอาศัย ห้องครัวที่เพิ่มเติมไว้เริ่มทรุดตัวทำให้จำเป็นต้องซ่อมแซมรอยต่อพื้นผนังที่แตกร้าวเพื่อป้องกันน้ำรั่ว เมื่อเวลาผ่านไปจนกระทั่งบ้านเริ่มมีอายุมากกว่า 7-10 ปี ก็มักมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างตามมา ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมบำรุงส่วนที่พัง หรือเปลี่ยนบรรยากาศเพื่อหนีความซ้ำไปซ้ำมา ตัวอย่างเช่น ต่อเติมระเบียงนั่งพักผ่อนด้านล่าง ตกแต่งสวนเพิ่มเติม ทาสีผนังบ้านที่ทรุดโทรมให้ดูใหม่ขึ้น กั้นห้องเพิ่มสำหรับลูกวัยรุ่น ท่อน้ำในห้องน้ำรั่วซึมจึงถือโอกาสซ่อมแซมและก็ปรับโฉมห้องน้ำไปพร้อมๆกัน

 

     เมื่อย่างใกล้ปีที่ 20 มักมีเรื่องมีราวให้ซ่อมแซมครั้งใหญ่ อาทิเช่น หลังคารั่ว อุปกรณ์ห้องน้ำเสีย รั่ว แตก เกิดน้ำซึมตามรอยต่อประตูหน้าต่างเมื่อฝนตก นอกเหนือจากนี้ สมาชิกในบ้านเองก็มีการเปลี่ยนแปลงไปมากด้วย ตัวอย่างเช่น ลูกย้ายไปเรียนหรือทำงานเมืองนอก เจ้าของบ้านเข้าสู่วัยเกษียณอายุเริ่มเดินขึ้นบันไดลำบาก ฯลฯ เมื่อถึงเวลานี้อาจจำเป็นต้องพิจารณาเพื่อตัดสินใจว่าจะซ่อม ปรับปรุง หรือจะย้ายไปอยู่บ้านใหม่นอกเมืองที่สงบแล้วก็เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ

 

    ดังนี้การซ่อมแซมแก้ไขบ้านที่อายุราว 20 ปีมักเป็นเรื่องใหญ่ ถ้าเจ้าของบ้านที่เป็นผู้สูงอายุคิดว่ายุ่งยากเกินไป ก็บางทีอาจจบด้วยวิธีขายบ้านให้กับครอบครัววัยหนุ่มวัยสาวที่เพิ่งเริ่มต้นชีวิตครอบครัวแล้วก็อยากได้บ้านทำเลในเมือง เพื่อความสะดวกในการทำงานรวมทั้งรับส่งลูกที่โรงเรียน อีกทั้งมีราคาขายไม่สูงนัก โดยเมื่อซื้อบ้านมือสองแล้ว ก็อาจมีการซ่อมแซมปรับโฉมใหม่ให้มีความสวยสดงดงามและก็เหมาะสมกับการใช้งานอีกครั้ง

 

บทความ และ วิดิโอ โดย SCG

รับสร้างบ้าน : รื้อถอนบ้านผิดวิธี มีอันตราย

รื้อถอนบ้านผิดวิธี มีอันตราย

     ในขณะที่ปริมาณประชากรโลกมากขึ้น แต่ที่ดินมีอยู่เท่าเดิม รวมทั้งแนวโน้มราคาที่ดินก็มีแต่จะสูงมากขึ้นอย่างสม่ำเสมอในอนาคต

สำหรับท่านที่มีบ้านหลังเดิมรวมทั้งพึงพอใจในทำเลที่ตั้งบ้านอยู่แล้วการรื้อถอนบ้านหลังเดิม เพื่อใช้พื้นที่ก่อสร้างบ้านหลังใหม่ย่อมเป็นหนทางที่เหมาะสม ประหยัด รวมทั้งคุ้มที่สุด หรือแม้แต่หากต้องการใช้พื้นที่ดินซึ่งมีสิ่งก่อสร้างที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

การรื้อถอนบ้านหรืออาคารก็เหมือนกันกับการก่อสร้างแล้วก็ต่อเติมบ้าน ซึ่งเจ้าของบ้านต้องขออนุญาตก่อนปฏิบัติงานรื้อถอน

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

อาคารที่เข้าข่ายที่จะต้องขออนุญาตรื้อถอน

 • อาคารที่สูงเกิน 15 เมตร แล้วก็อยู่ห่างอาคารอื่นหรือที่ชุมชน น้อยกว่าความสูงอาคาร
 • อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารข้างเคียงหรือที่ส่วนรวมน้อยกว่า เมตร

เพื่อให้มีความปลอดภัยในการรื้อถอนอาคาร ไม่ควรดำเนินงานเอง ควรจะให้ผู้ประกอบวิชาชีพในการรื้อถอนบ้านและอาคาร ที่มีเครื่องไม้เครื่องมือวัสดุ รวมทั้งประสบการณ์มากกว่า ซึ่งอาจใช้เคร่ื่องจักรและแรงงานคนในการทำงาน

ตัวอย่าง ลำดับขั้นตอนการรื้อถอนตึกแถวสูงไม่เกิน 4 ชั้น

 • สร้างรั้วรอบอาคารที่จะรื้อถอน เพื่อกันวัสดุตกหล่น และกั้นเป็นบริเวณอันตรายที่ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่รื้อถอน
 • มีผ้าใบหรืออุปกรณ์ที่เหมาะสมปกคลุมอาคาร และมีการรดน้ำเพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย
 • รื้อถอนวัสดุแขวนลอย ภายนอกและก็ภายในอาคารออกก่อน
 • รื้อถอนครีบภายนอก หรือส่วนที่ยื่นออกมานอกตัวตึกทั้งหมด
 • รื้อถอนพื้นกันสาดภายนอกให้เหลือคานแล้วก็เหล็กพื้นไว้
 • รื้อถอนเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องสุขภัณฑ์ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ หรือขายเป็นผลิตภัณฑ์มือสองได้
 • รื้อถอนโครงสร้างย่อยที่ทำมาจากไม้ อาทิเช่นหน้าต่าง ประตู ฝาผนังกั้นห้องแล้วก็ฝ้าเพดาน
 • รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนชั้นบนสุด สำหรับผนังภายนอกและก็กำแพงชั้นดาดฟ้า จำเป็นต้องรื้อถอนด้วยความระมัดระวัง
 • รื้อถอนพื้นข้างบนสุด
 • รื้อถอนคานและเสาข้างบนสุด โดยตัดเหล็กพื้น คานและก็เสา ตามลำดับ
 • รื้อถอนคานและเสาภายนอกพร้อมกันทีละด้าน ถ้าเกิดอยู่ติดถนนให้รื้อถอนด้านติดถนนหรือมีการสัญจรในลำดับหลัง โดยต้องระวังเป็นพิเศษ ถ้าหากเป็นได้ ควรจะขอปิดการจราจรชั่วคราวเพื่อเป็นการป้องกันไม่ใหเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้เดินทางไปๆมาๆ

ข้อควรคำนึง

ต้องไม่กองเศษวัสดุที่รื้อถอนไว้ที่พื้นชั้นบนของอาคารที่กำลังรื้อถอน เนื่องจากพื้นอาจรับน้ำหนักไม่ได้แล้วก็พังทลายลงมา

 

ส่วนชั้นอื่นๆลำดับลงมา ก็สามารถดำเนินการตามขั้นตอนเดียวกัน ซึ่งส่วนมาก บริษัทผู้รื้อถอนจะใช้เครื่องจักรหนักที่เรียกว่า แบ็คโฮ” เข้าทำการรื้อถอนจนถึงฐานรากและปรับพื้นที่ให้พร้อมรองรับการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ โดยต้องขนเศษวัสดุหรือขยะไปทิ้งให้หมด จึงจะจัดว่าเสร็จงานและก็มอบพื้นที่คืนแก่นายจ้างได้

รับสร้างบ้าน : เพิ่มเติมเสน่ห์ 3 พื้นที่ในบ้านให้สวยสดงดงามเสมือนธรรมชาติแบบไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ไม้จริง

เพิ่มเติมเสน่ห์ พื้นที่ในบ้านให้สวยสดงดงามเสมือนธรรมชาติแบบไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ไม้จริง

เทรนด์การแต่งบ้านสไตล์เนเชอรัลหรือสไตล์ธรรมชาตินั้นถือว่าเป็นที่นิยมเสมอ เหตุเพราะการสร้างบรรยากาศให้บ้านมีความเป็นธรรมชาติหรือใกล้เคียงธรรมชาติเยอะที่สุดจะมีผลให้ที่อยู่อาศัยของเราเปลี่ยนเป็นสถานที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจยามเมื่อเราอยู่บ้านอย่างแท้จริง แต่ว่าเดี๋ยวนี้การจะนำไม้จริงมาตกแต่งบ้านเพื่อได้บรรยากาศแบบนั้นอาจเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาหนักอยู่สักหน่อย

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

เนื่องมาจาก ไม้จริง” มีราคาสูง แล้วก็รักษาค่อนข้างยาก เพราะฉะนั้นไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ก็เลยเป็นอีกช่องทางที่จะทำให้บ้านมีความเป็นธรรมชาติเสมือนไม้จริงรวมทั้งยังแข็งแรง คงทน มีฟังก์ชั่นการใช้งานตอบโจทย์ทุกดีไซน์ 9buiding ก็เลยมีไอเดียตกแต่งพื้นที่ ส่วนของบ้านด้วยไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์แบบที่ว่าทำให้บ้านดูเป็นธรรมชาติมาฝาก

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์

 

1.ระเบียงหรือชานบ้าน บริเวณนี้มักนิยมใช้เป็นมุมพักผ่อนตากอากาศบริเวณรอบบ้าน หรือใช้นั่งจิบกาแฟ อ่านหนังสือและก็เป็นมุมนั่งพักผ่อนสำหรับเจ้าตัวน้อยภายในบ้านรวมถึงกิจกรรมครอบครัวต่างๆพื้นระเบียงบ้านที่ปูด้วยไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์นั้นจะช่วยสร้างบรรยากาศการพักผ่อนหย่อนใจให้มีความใกล้ชิดธรรมชาติ รวมทั้งยังแข็งแรง คงทนเหมาะสมกับการตกแต่งนอกตัวบ้านที่ต้องเจอทั้งลม แดดจ้า และก็ฝนตก ยิ่งไปกว่านี้ปลวกยังไม่กินไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์นี้อีกด้วย เพียงใช้เป็นพื้นปูแล้วเติมเต็มด้วยเฟอร์นิเจอร์ชุดโต๊ะนั่งเล่น หรือโซฟา แล้วปลูกต้นไม้ล้อม ก็ยิ่งช่วยสร้างความร่มเย็นให้กับมุมนี้จนกลายเป็นมุมโปรดอีกหนึ่งมุมของครอบครัว

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์

 

2.ผนังบ้าน การนำไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์มาใช้ตกแต่งฝาผนังนั้นสร้างความแตกต่างจากการใช้ไม้จริงที่บางทีอาจดูจำเจ เนื่องจากว่าไม้สังเคราะห์นั้นมีลวดลายรวมทั้งมิติการเล่นระดับอยู่ภายในแผ่นไม้ที่จะทำให้ผนังบ้านของคุณไม่ใช่ผนังบ้านธรรมดาอย่างที่พบเจอกันทั่วๆไป ที่สำคัญการเลือกใช้ไม้สังเคราะห์แทนไม้จริงนั้นยังสามารถติดตั้งได้ทั้งผนังจริงแล้วก็ผนังบ้านชนิดผนังตกแต่งอีกด้วย รวมถึงถ้าหากต้องการจะทาสีเพิ่มความน่าดึงดูดใจให้กับฝาผนังไม้สังเคราะห์ก็ทำได้เลย ไม่ยุ่งยาก

 

 

3.มุมต่างๆของบ้าน คุณสมบัติของไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ยังสามารถใช้ตกแต่งราวบันได ระแนงป้องกันแสงแดดหรือใช้เป็นไม้เชิงชายตกแต่งหลังคาบ้านได้อีกด้วย

 

 

ไม่เพียงแต่ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์จะใช้ได้กับบ้านสไตล์เนเชอรัลเท่านั้น เรายังสามารถนำไม้สังเคราะห์จำพวกนี้ไปใช้กับบ้านสไตล์ร่วมสมัย หรือบ้านสไตล์โมเดิร์นได้อีกด้วย ลองเลือกใช้กันดูนะคะ