ไอเดียออกแบบห้องน้ำขนาดเล็ก

ห้องน้ำ เป็นพื้นที่สำคัญแห่งหนึ่งภายในบ้าน แต่ความสำคัญหลักๆ ของห้องน้ำนั้น เพียงใช้สำหรับการอาบน้ำหรือทำความสะอาดร่างกาย และการทำธุระส่วนตัวเพียงเท่านั้น นั่นจึงหมายความว่าห้องน้ำไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่ขนาดใหญ่ก็ได้ เพราะแค่พื้นที่ขนาดเล็ก เราก็สามารถจัดวางองค์ประกอบในการอาบน้ำและการทำธุระส่วนตัวได้ครบถ้วนเพียงพอแล้วค่ะ

วันนี้  จึงอยากจะขอพาเพื่อนๆ ชม ไอเดียออกแบบห้องน้ำขนาดเล็ก เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบห้องน้ำขนาดเล็กของตัวเองได้อย่างเหมาะสม และเพื่อให้เหลือพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านมากพอที่จะนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ

Cr.www.naibann.com