เลขที่บ้าน เลขที่ห้องสำคัญไหม?!

ตัวเลขมีส่วนสำคัญกับชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมาก หันไปทางไหนก็มีแต่ตัวเลขเกี่ยวข้องเสมอ เช่น หมายเลขโทรศัพท์, เลขที่บ้าน, เลขที่ห้องพัก, เลขทะเบียนรถ ฯลฯ เป็นที่มาของคำถามที่ว่า ตัวเลขนั้นตัวเลขนี้ดีหรือเปล่า ถ้าไม่ดีจะแก้ไขอย่างไร

เลข 1 หมายถึง ความคิดริเริ่ม ความสามารถ ความสำเร็จ การสร้างชื่อเสียงเพื่อได้มาแห่งชัยชนะ รวมถึงการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ  หรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมอง ถ้าเป็นอาชีพก็จะหมายถึงอาชีพรับราชการ ตำรวจ ทหาร ผู้พิพากษา นักบัญชี เป็นต้น

เลข 2 หมายถึง การก่อกำเนิด สร้างสิ่งใหม่ๆ สิ่งที่มาเร็วไปเร็ว การเกษตรต่างๆ รวมไปถึงของสวยๆ งามๆ สิ่งมงคลที่มาเป็นคู่ซึ่งมักจะใช้ในงานแต่งงาน 囍 (อักษรมงคลคู่ ความสุขเป็นคู่ หรือสิ่งที่ได้มาเป็นสองเท่าทวีคูณ)

เลข 3 หมายถึง การแข่งขัน รวดเร็วทันใจ การสื่อสารต่างๆ รวมไปถึงความสุนทรีย์ ในภาษาจีนอ่านพ้องเสียงกับคำว่า “เกิด” ซึ่งจะหมายถึงเกิดแต่สิ่งดีๆ คนจีนมักจะชอบเลขสาม เช่น มีลูกสามคน ฮก ลก ซิ่ว (ตุ๊กตาจีนมงคล มั่งมีศรีสุข) หรือความยิ่งใหญ่ทั้งสามแคว้นในสามก๊ก รวมไปถึงการเกิดสิ่งดีๆ ทั้งสามประการดั่ง ฮก ลก ซิ่ว

เลข 4 หมายถึงการศึกษา ความรัก ศิลปะต่างๆ รวมทั้งความรักใคร่กลมเกลียวสามัคคีกัน ความมีศีลธรรม คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดและไม่ชอบเลขสี่ เพราะเป็นคำออกเสียงในภาษาจีนแต้จิ๋วว่า “ซี้” ซึ่งแปลว่าตาย ดังนั้นคนจีนโบราณท่านชอบกล่าวว่า “ซี่ซี้ฮ้อ” แปลว่า 44 ดี มงคลแปดที่ไม่รู้จบ

เลข 5 หมายถึง จุดศูนย์รวมของสิ่งต่างๆ รวมถึงเป็นแกนกลางของธาตุทั้งห้าในดวงจีนได้แก่ น้ำ ไม้ ไฟ ดิน และทอง หมายถึง ผู้นำ นักการเมือง การปกครอง ผู้บริหารระดับสูง ผู้ที่ใจบุญ ชอบช่วยเหลือและบริจาคทาน

เลข 6 หมายถึง ความรู้ความสามารถ มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การมีอำนาจบารมี มีผู้ช่วยเหลือ อุปถัมภ์ ผู้ชี้แนะเลื่อนขั้น เหมาะสำหรับข้าราชการ คนจีนแต้จิ๋วออกเสียงเลข 6 ว่า “ลัก” ซึ่งถ้าพ้องเสียงกับภาษาอังกฤษ ลักกี้ (Lucky) ที่แปลว่าโชคดี หรือเป็นตัวแทนของความร่ำรวยในภาษาจีนกวางตุ้งที่ออกเสียงคล้ายกับตัวอักษร 祿 (Lok) ซึ่งหมายถึงเงินเดือนที่ดีต่อธุรกิจ

เลข 7 หมายถึง การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นักการทูต นักการพูดต่างๆ รวมทั้งความรู้ความสามารถในด้านวิชาการต่างๆ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และพัฒนาตลอดเวลา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเลข 7 เป็นสัญลักษณ์ของ “การร่วมกัน การเชื่อมโยงกันของสรรพสิ่งและแร่ธาตุต่างๆ เข้าด้วยกัน” ทั้งยังเป็นเลขนำโชคที่ดีที่สุดวัฒนธรรมของโลกตะวันตกอีกด้วย

เลข 8 หมายถึง ศาสนา ความเจริญรุ่งเรืองในอสังหาริมทรัพย์และที่ดิน ความสมบูรณ์พูนสุข ความมั่งคั่ง ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ความก้าวหน้า ประสบความสำเร็จในที่สุด ในภาษาจีนออกเสียงคล้ายคลึงกับคำว่า  ซึ่งหมายถึง “ความรุ่งโรจน์” หรือ “ความร่ำรวย” ทั้งนี้เลข 8 ยังหมายถึงเลขที่ไม่มีจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดเหมือนกันสัญลักษณ์ อินฟินิตี้ (Infinity)   ของชาวตะวันตก

เลข 9 หมายถึง การพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน การขยับขยาย ความสมบูรณ์ ความเจริญรุ่งเรืองรวมถึงพลังงานต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจพลังงานจะทำให้เกิดผู้มีความรู้ ความสามารถ มีชื่อเสียงเกิดขึ้น เช่นนักวิทยาศาสตร์  มีการพัฒนาในด้านพลังงานมากขึ้น ความก้าวหน้า ทั้งปัจจุบันจนถึงอนาคต 

ทั้งนี้ ความหมายของตัวเลขทั้ง 9 ตัวที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความเชื่อของคนจีนที่ถูกดัดแปลงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งความหมายบางอย่างถูกอิทธิพลของชาวตะวันตกที่เข้ามาในประเทศจีนในยุคนั้นๆ แต่ความหมายหลักๆ ก็ยังคงอยู่และใช้สืบถ่ายกันมาเป็นพันๆ ปีถึงชั่วลูกชั่วหลาน ซึ่งเป็นนำพามาสู่ความสุข ความมงคล ความเจริญรุ่งเรืองและถูกส่งทอดต่อไปจากยังรุ่นสู่รุ่นต่อไปตราบชั่วกาลนาน

Cr.www.baania.com