เคล็ดลับการเลือกที่ดินมงคล

การที่เราจะได้ครอบครองที่ดินสักผืนไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้บ่อยสักเท่าไหร่ในชีวิต หากเรามีโอกาสซื้อที่ดินสักผืนหนึ่งเราควรรู้ถึงความหมายและลักษณะที่ดินที่เป็นมงคลและที่ดินต้องห้ามในเบื้องต้นเสียก่อน เพื่อย่างน้อยการที่เราสละทรัพย์ที่หามาด้วยความเพียรจะได้คุ้มค่ากับที่จะนำไปแปรเปลี่ยนเป็นความมั่นคงในชีวิต

ตามหลักวิชาฮวงจุ้ยนั้น การเลือกที่ดินหรือทำเลที่ดีมีส่วนส่งเสริมความเป็นมงคลให้กับผู้ถือครองมาก หากเราเลือกที่ดินที่มีพลังไม่ดีย่อมส่งผลให้กับชีวิตของผู้ถือครองได้ด้วยเช่นกัน

เมื่อใดที่ชีวิตเรามีโอกาสได้เลือกซื้อที่ดินเพื่อครอบครองเป็นเจ้าของเราต้องทราบถึงที่มาที่ไปของที่ดินผืนนั้นเสียก่อนว่าแต่ดั้งเดิมที่ดินแปลงนั้นใช้ทำประโยชน์อะไรมา เช่น เคยเป็นท้องนา เคยเป็นสวน เป็นโรงงาน ฯลฯ เพราะเมื่อที่ดินเคยใช้ประโยชน์อะไรมาก็จะสั่งสมและกักเก็บพลังเหล่านั้นไว้ในที่ดินแปลงนั้นๆมาและกักเก็บพลังเหล่านั้นไว้ในที่ดินแปลงนั้นๆ

เมื่อพลังของที่ดินที่ผ่านการใช้งานจะถูกสะสมไว้ในที่ดิน เมื่อมีการเปลี่ยนมือในการครอบครองพลังเหล่านั้นไม่ได้หายไปไหน ทางการซื้อขายเปลี่ยนมือถือว่าเปลี่ยนเจ้าของ ทางด้านพลังงานก็ถือเป็นการเปลี่ยนถ่ายผลกระทบของพลังงานจากคนเก่าสู่คนใหม่

ลักษณะของที่ดินที่ดีนั้น

1.ที่ดินที่ดีต้องเป็นที่ดินที่ผู้ที่เคยครอบครองใช้ประโยชน์มาแล้วชีวิตดีขึ้น เช่น ใช้ทำธุรกิจแล้วเจริญรุ่งเรืองขึ้นแล้วอยากขยายธุรกิจเลยต้องการขายที่เก่าไปซื้อที่ใหม่

2. ที่ดินต้องอยู่ในทำเลที่ดีติดถนนและอยู่ในฝั่งที่มีพลังมงคลไหลเวียน ไม่ใช่อยู่ติดถนนใหญ่แต่อยู่ในฝั่งที่พลังไม่หมุนเวียนต่อให้ครอบครองก็ไม่ส่งผลดีเท่าฝั่งที่มีพลังหมุนเวียนดี

3. ที่ดินที่ดีต้องมีการเดินทางสะดวก เข้าออกได้แบบหมุนเวียน ที่ดินที่เข้าออกได้หลายทางมากเกินไปกลับกลายเป็นที่ดินที่มีพลังรั่วไหลได้ง่าย

4. ที่ดินที่ดีด้านหลังของที่ดินความไม่มีการเคลื่อนไหว ไม่เป็นถนนหรือแม่น้ำลำคลอง หากมีถนนก็ไม่ควรเป็นถนนที่ติดกับกำแพงรั้วบ้าน หากเป็นคลองก็ควรอยู่ใกล้บ้านไม่ควรติดกับรั้วหรือเขตบ้าน

5. ที่ดินที่ดีต้องมีรูปทรงที่ดูเต็มไม่ขาดเว้าแห่วงหรือเป็นรูปทรง 3 เหลี่ยม โดยเฉพาะรูปทรง 3 เหลี่ยมชายธง เพราะจะส่งผลไม่ดีให้กับผู้ครอบครอง เช่น เจ็บป่วย ธุรกิจประสบปัญหา เป็นต้น

6. ที่ดินที่ดีต้องไม่เคยผ่านการใช้งานหรือทำธุรกิจที่เกี่ยวกับความเจ็บป่วยหรือการทำร้ายชีวิต เช่น โรงพยาบาล โรงฆ่าสัตว์ เพราะพลังของธุรกิจยังคงถูกสะสมอยู่ในที่ดิน


7. ที่ดินที่ดีต้องไม่ชื้นแฉะมาก มีการระบายความชื้นได้ดี แสงแดดส่องถึง ไม่อยู่ใกล้แหล่งน้ำที่ไม่หมุนเวียน

8. ที่ดินที่ดีต้องไม่ควรเป็นที่ดินสุดซอยหรือเป็นทางตัน หากจำเป็นต้องครอบครอง ควรจัดวางวิถีพลังให้เกิดการหมุนเวียนเพื่อสร้างพลังมงคลให้เกิดขึ้นในพื้นที่

9. ที่ดินที่ดีต้องไม่ควรมีผู้เสียชีวิตภายในที่ดินแปลงนั้น หากมีคนเสียชีวิตในที่ดินแปลงนั้นควรทำพิธีทางศาสนาเพื่อปลดปล่อยพลังวิญญาณให้ไปสู่ภพที่ดี

10.ที่ดินที่ดีต้องไม่เคยถูกใช้เป็นทางเดินผ่านของผู้คนในพื้นที่ เพราะที่ดินบางแปลงเมื่อถูกใช้เป็นทางเดินผ่านจนเป็นร่องทางเดินผ่านกลางที่ดินแปลงนั้น จะเปรียบเสมือนที่ดินนั้นเป็นทางสาธารณะ มีความเชื่อว่าเมื่อคนเดินผ่านได้วิญญาณก็เดินผ่านได้เช่นกัน

11. ที่ดินที่ดีเจ้าของต้องเต็มใจสละออกเพื่อเปลี่ยนเจ้าของ ที่ดินบางแปลงบรรพบุรุษตั้งสัจจะเอาไว้ว่าไม่ให้เปลี่ยนมือให้กับผู้อื่นที่ไม่ใช่คนในตระกูล หากเราได้ไปครอบครองก็อาจเกิดความวุ่นวายได้ง่าย

จากตัวอย่างที่ยกขึ้นมานั้นเป็นลักษณะหรือข้อที่ควรพิจารณาในการเลือกที่ดินเบื้องต้นเท่านั้น เลยขออนุญาตนำมาบอกเล่าเพื่อให้ท่านที่อ่านได้นำไปพิจารณาร่วมในการเลือกซื้อที่ดินครับ ไม่ได้มุ่งหวังให้ท่านเกิดความกลัวหรือความงายใดๆทั้งสิ้น

จะเลือกซื้อที่ดินหรือครอบครองที่ดินสักผืนหนึ่ง ควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนรอบครอบนะคะเพราะปัจจัยไม่ได้หามาได้ง่าย ถ้าจำต้องใช้ไปแปรเปลี่ยนเป็นที่ดินเพื่อเสริมความมั่นคงในชีวิต คิดให้มากสักนิดจะได้ที่ดินที่ดีคุ้มค่าคุ้มราคา….

Cr.www.baania.com