รับสร้างบ้าน : ปรับปรุงพื้นไม้ในบ้านใหม่ ยังไงดี ?

รับสร้างบ้าน : ปรับปรุงพื้นไม้ในบ้านใหม่ ยังไงดี ?

     สำหรับบ้านไม้ บ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ และยังรวมไปถึงบ้านโครงสร้างเหล็กหรือบ้านคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.ที่สร้างมาเกิน 20 ปี ขึ้นไป จะมีบางหลังที่มีพื้นชั้นบนเป็น ระบบไม้พื้นวางบนตงไม้” ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไป วัสดุไม้บางทีอาจโดนปลวกกัดกิน หรือผุพังง่ายดายกว่าส่วนอื่นจนถึงเวลาต้องปรับปรุงแก้ไขพื้นใหม่ โดยสิ่งที่ต้องพิจารณาเสมอก็คือระบบไม้พื้นวางบนตงไม้นับว่าเป็น ระบบพื้นโครงเบา” ด้วยเหตุนี้ ในการแก้ไขก็ย่อมจะต้องใช้ระบบพื้นโครงเบาโดยอาจเป็นไม้พื้นหรือแผ่นพื้น วางบนตงไม้หรือตงเหล็กตามสมควร ไม่สมควรที่จะทำการหล่อหรือติดตั้งพื้น ค.ส.ล.ใดๆไม่ว่าจะเป็นพื้นค.ส.ล.หล่อในที่ หรือพื้นสำเร็จรูป เนื่องจากจะมีผลให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นมากจนโครงสร้างเดิมที่วางแบบไว้สำหรับพื้นโครงเบาอาจรองรับไม่ไหว

 

 

     ในการแก้ไขพื้นไม้ในบ้าน ที่เป็นระบบไม้พื้นวางบนตงไม้นั้น แบ่งได้ กรณี กรณีแรกคือ ตงไม้เดิมยังอยู่ในสภาพดี” ก็สามารถนำไม้พื้นชุดใหม่มาเปลี่ยนได้ หรือจะเลือกอีกวิธี คือติดตั้งระบบแผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์และปูทับด้วยอุปกรณ์ปิดผิว เช่น พรม กระเบื้องเซรามิก กระเบื้องยาง ที่มีลวดลายสีสันตามต้องการ (หากต้องการสไตล์ใกล้เคียงพื้นไม้ สามารถเลือกใช้ไม้ปาร์เกต์ ไม้พื้นลามิเนต ไม้พื้นเอ็นจิเนียร์ รวมถึงกระเบื้องเซรามิก กระเบื้องยาง ที่มีลวดลายใกล้เคียงไม้โดยต้องตรวจสอบว่าเนื้อไม้ของตงเดิมนั้นเหมาะจะรับน้ำหนักระบบพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์พร้อมวัสดุปิดผิวหรือเปล่า และอาจจำต้องปรับแก้ระบบตงให้เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการเสริมตงเพิ่มให้ได้ระยะในเงื่อนไขที่กำหนดในคู่มือติดตั้ง การเสริมเหล็กฉากด้านข้างตงเพื่อปรับระดับให้เสมอกัน เป็นต้น

 

 

ส่วนอีกในกรณีที่เจอเป็น ตงไม้เดิมเสื่อมสภาพ” ซึ่งถ้าหากเสียหายเพียงส่วนน้อยบางทีอาจเลือกเปลี่ยนแปลงตงเฉพาะส่วน แต่หากตงเสียหายเป็นพื้นที่จำนวนมาก บางทีอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงตงไม้เป็นตงเหล็ก แล้วจึงเลือกว่าจะปูพื้นบ้านด้วยไม้เหมือนเดิม หรือปูแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์และปูวัสดุปิดผิวจากที่กล่าวไปข้างต้น

      จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงระบบพื้นไม้วางบตงนั้น ไม่มีความจำเป็นที่ต้องปูพื้นบ้านด้วยไม้พื้นเหมือนเดิมเสมอ หากคิดจะเปลี่ยนบรรยากาศโดยการทำพื้นบ้านสวยแนวใหม่ ก็สามารถใช้แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์พร้อมวัสดุปิดผิวอื่นๆแทนดังนี้ ก่อนที่จะแก้ไขระบบพื้นทุกครั้ง ควรจะปรึกษาวิศวกรในการพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างที่จะรองรับระบบพื้นด้วย รวมทั้งควรจะพิจารณาเรื่องความหนาวัสดุ ที่อาจจะก่อให้ระดับพื้นแตกต่างจากเดิมจนกระทบการใช้สอย ยกตัวอย่างเช่น กรณีใช้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์พร้อมวัสดุปิดผิว หากเกรงกว่าความหนาพื้นจะเพิ่มขึ้นจนกระทั่งขวางการเปิดปิดประตู บางทีอาจเลือกใช้วัสดุปิดผิวที่มีความหนาน้อย อย่างพรมชนิดบาง กระเบื้องยาง วัสดุปูพื้นลดแรงกระแทกที่มีความหนาไม่กี่มม. เป็นต้น

 

ขอบคุณภาพจาก SCG