รับสร้างบ้าน : เทคนิคที่ควรรู้ก่อน การต่อเติมบ้าน

เทคนิคที่ควรรู้ก่อน การต่อเติมบ้าน

เวลาพวกเราคุยกับช่าง หรือผู้รับเหมาก่อสร้าง พวกเราชอบใช้ภาษาายๆ ว่า “ต่อเติมบ้าน” แต่ตาม พระราชบัญญัติ ควบคุมตึก จะใช้คำว่า ดัดแปลง” ซึ่งรวมถึงกว้างกว่าเพิ่มเติม รวมทั้งถ้าเกิดการเพิ่มเติมแต่งของพวกเราตรงเกณฑ์ของคำว่า ดัดแปลง” ใน พระราชบัญญัตินี้ พวกเราก็จำเป็นต้องทำตามอย่างหลักเกณฑ์ที่กล่าวถึงด้านล่างนี้

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ต่อเติมบ้าน

ซึ่งคำว่า ปรับปรุงแก้ไขดัดแปลง” ตาม พระราชบัญญัติ นี้เป็น ความเคลื่อนไหวเพิ่มเติม เพิ่ม ลดหรือขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ ทรง รูปร่าง น้ำหนัก พื้นที่ของส่วนประกอบตึกหรือส่วนต่างๆของตึก ซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ไม่ถูกไปจากเดิม” ด้วยเหตุดังกล่าว การเสริมที่หลายท่านทำกัน เป็นเพิ่มเติมห้องครัวข้างหลังทาวน์เฮ้าส์ ก็เลยถือเป็นการดัดแปลงปรับปรุงแก้ไขตาม พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคารเสมอค่ะ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ต่อเติมบ้าน

หลักคือต้องขออนุญาตก่อน

หลักพื้นฐานของเรื่องนี้เลยคือ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (มาตรา 21 และ 39 ทวิ) ซึ่งมีหลักง่ายๆ สรุปได้ว่าการดัดแปลงอาคารจะต้อง (ก) ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนเสมอ หรือ(ข) ต้องแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมกับยื่นแบบแปลน และชื่อของสถาปนิก และวิศวกรที่ออกแบบ หรือควบคุมงานให้เจ้าพนักงานนั้นทราบ เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นซึ่งเราจะพูดถึงในหัวข้อข้างล่างนี้ซึ่งคำว่า “อาคาร” นั้นรวมไปถึงบ้านจัดสรรทั้งหมดเลยครับ

 

 

ขออนุญาตจากใคร?

อยากจะต่อเติมบ้าน ก็ต้องไปขอ หรือแจ้งเรื่องกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ที่บ้านของเราตั้งอยู่ครับ คือถ้าตั้งอยู่ในกทม. ก็ให้ขอ หรือแจ้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยเดินเรื่องผ่านสำนักงานเขต กทม. ที่บ้านเราตั้งอยู่ หรือถ้าต่างจังหวัดก็ให้ขอ หรือแจ้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) โดยเดินเรื่องผ่าน อบจ.

5 ข้อยกเว้นที่ไม่ต้องขออนุญาต

 

การเสริมบางเรื่องคือเรื่องของการบูรณะ หรือเกิดเรื่องน้อย ซึ่งข้อบังคับก็ผ่อนปรนว่าไม่ต้องขอ หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ครับผม ซึ่ง เรื่องที่เป็นข้องดเว้น แล้วก็สามารถทำเป็น (ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 11พุทธศักราช 2528) เลยมีดังนี้

 

1.การขยาย (หรือลด) พื้นที่ของพื้นชั้นใดชั้นสูงสุดรวมกันไม่เกิน ตารางเมตร และไม่มีการเพิ่ม(หรือลดปริมาณเสาหรือคาน

2.การขยาย (หรือลด) พื้นที่ของหลังคาให้มีพื้นที่เยอะขึ้นรวมกันไม่เกิน ตารางเมตร และไม่มีการเพิ่ม (หรือลดปริมาณเสาหรือคาน

3.การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาคาร (เช่น เสา คาน ฐานราก) และก็องค์ประกอบนั้นไม่ใช่คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง หรือเหล็กองค์ประกอบรูปพรรณสัณฐาน โดยความเคลื่อนไหวนั้นใช้อุปกรณ์ ขนาด ปริมาณ แล้วก็ลักษณะเดียวกับของเดิม เพราะฉะนั้น ถ้าหากองค์ประกอบตึกที่พวกเรากลายเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง หรือเหล็กองค์ประกอบสัณฐาน พวกเราต้องขอ หรือแจ้งเจ้าหน้าที่เสมอขนาด ปริมาณ สิ่งของ หรือประเภทเสา หรือคานที่เป็นส่วนประกอบนั้นจะดังเดิมทุกๆสิ่งทุกๆอย่างก็ตาม

4.การเปลี่ยนส่วนใดๆ ก็ตามในบ้านที่ไม่ใช่ส่วนที่เป็นโครงสร้างอาคาร (เช่น ประตู ฝ้าเพดาน พื้น ผนัง) โดยใช้สิ่งของลักษณะเดียวกับของเดิม หรือสิ่งของจำพวกอื่นซึ่งไม่เป็นการเพิ่มน้ำหนักให้แก่องค์ประกอบของตึกเดิมเกิน 10% ของน้ำหนักเดิม (ซึ่งการคำนวณกรณีแบบงี้ พวกเราบางทีอาจจะต้องให้วิศวกรเข้ามาช่วย)

5.การเปลี่ยน เพิ่มเติม เพิ่ม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะ ขอบเขต แบบ ทรง รูปทรง น้ำหนัก หรือพื้นที่ส่วนใดๆในบ้านที่ไม่ใช่ส่วนที่เป็นส่วนประกอบตึก (ตัวอย่างเช่น ประตู ฝ้าเพดาน พื้น ฝาผนังและก็การปฏิบัติงานเหล่านี้ไม่เป็นการเพิ่มน้ำหนักให้แก่องค์ประกอบเกิน 10% ขององค์ประกอบตึกเดิม(ซึ่งการคำนวณกรณีแบบงี้ พวกเราบางทีอาจจำต้องให้วิศวกรเข้ามาช่วย)

 

รับออกแบบบ้านหาดใหญ่ รับสร้างบ้านหาดใหญ่ รับเหมาก่อสร้าง ในพื้นที่จังวัดสงขลา ด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพคะ โทร. 065-215-9999 Line ID: 9BUILDING