สุดแปลก! รวมไอเดียการออกแบบบ้านสมัยใหม่

ปัจจุบันโลกมีการพัฒนามากขึ้นส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลกมากมาย คนในปัจจุบันจึงต้องปรับตัวในการใช้ชีวิตอยู่เสมอรวมถึงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่คนสมัยนี้ออกแบบได้สุดล่ำ ถึงแม้จะลักษณะบ้านในอดีตกับปัจจุบันจะมีความแตกต่างอย่างมากแต่วัตถุประสงค์หลักของบ้านคือที่อยู่

พื้นที่มีจำกัดแต่ก็สร้างได้

โลกร้อนขึ้นทุกวันปลูกต้นไม้บนบ้านซะเลย

งบน้อยก็สร้างบ้านได้

กลมกลืนกับธรรมชาติ

บ้านคอนเทนเนอร์

บ้านต้นไม้สุดแปลก