มาทำความรู้จักกับสีตราครุฑบนโฉนดที่ดิน

หลายคนคงไม่รู้ว่าบนโฉนดที่ดินนั้น ตราครุฑบนโฉนดมีหลายสี ซึ่งโฉนดที่ดิน คือหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งออกให้ตามประมวลกฎหมายที่ดินปัจจุบัน เผื่อในกรณีที่มีความจำเป็นต้องซื้อขายที่ดินจะได้มีความมั่นใจและรู้ทันคนอื่นนั่นเอง ทาง 9building รับออกแบบเว็บไซต์ จะพาทุกคนไปทำความรู้จักสีตราครุฑบนโฉนดที่ดินแบบจำกันง่ายๆ ไปดูพร้อมๆกันค่ะ

ตราครุฑบนโฉนดที่ดินมีด้วยกัน 3 สี คือ สีแดง สีเขียว สีดำ ไปดูความหมายกันค่ะ

ครุฑสีแดง

คือ โฉนดที่ดิน น.ส.4 เป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ชัดเจนที่สุด สามารถซื้อขายและโอนได้ถูกต้องตามกฎหมาย โฉนดที่ดินที่มีครอบครองกันเกือบทั้งหมดก็เป็นครุฑแดงตัวนี้

ครุฑสีเขียว

คือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ประเภท น.ส.3 ก. ซึ่งออกในท้องที่ที่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ เป็นเอกสารที่ไม่ใช่โฉนดที่ดิน ใช้สำหรับเป็นหนังสือคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ว่าเราได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นๆ นั่นเอง

ครุฑสีดำ

คือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ประเภท น.ส.3 และ น.ส.3 ข. จำง่าย ๆ ว่า 2 อันนี้ ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ เป็นเอกสารที่ไม่ใช่โฉนดที่ดิน ใช้สำหรับเป็นหนังสือรับรอง เพื่อแสดงถึงสิทธิ์การครอบครองของเจ้าของ แต่ยังไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศที่แน่ชัด จะซื้อขายต้องรอประกาศจากราชการตามกำหนด