ประกันภัยบ้านคืออะไร เรามีคำตอบ

เมื่อพูดถึงเรื่องบ้านหลายคนคงสงสัยกับตัวประกันภัยบ้าน ว่าทำไมต้องมีติดมากับสัญญากู้เงิน เมื่อเรากู้เงินซื้อบ้าน ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินบังคับให้ซื้อประกันภัยบ้านไปเลยโดยปริยาย เพราะจะครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในบ้านและอีกหลายๆปัจจัยเกี่ยวข้องกับเรื่องบ้าน ทาง 9building รับออกแบบบ้าน รับสร้างบ้าน จะมาอธิบายถึงประกันภัยบ้านให้เข้าใจกับแบบง่ายๆ ไปดูพร้อมกันเลย

การประกันภัยบ้าน คือ การปกป้องหรือบรรเทาความเสียหายของทรัพย์สินที่คุณรักและสิ่งที่อยู่ภายในบ้านหากมีเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นกับบ้าน

การซื้อประกันภัยบ้านควรครอบคลุมเรื่อง ตัวบ้านหรืออาคารที่พักอาศัย ทรัพย์สินภายในบ้าน และการประกันภัยบุคคลที่ 3

ต่อไปจะมาธิบายถึง 3 เรื่องที่ประกันภัยบ้านจะต้องครอบคลุมอย่างละเอียดให้เข้าใจง่านที่สุดนั่นก็คือ

ตัวบ้านหรืออาคารที่พักอาศัย เป็นสิ่งที่ประกันภัยบ้านควรจะต้องมีให้ เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองในกรณีที่เกิดเหตุวินาศภัย หรือภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ หรือน้ำท่วม เป็นต้น

ทรัพย์สินภายในบ้าน การประกันภัยบ้านสามารถที่จะช่วยป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินได้ เช่น เฟอร์นิเจอร์ และเสื้อผ้า เป็นต้น

การประกันภัยบุคคลที่ 3 เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองตัวคุณและคนในครอบครัว หรือหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากสิ่งของของคุณไปยังบุคคลอื่นนั่งเอง

แต่อย่างไรก็ตามการประกันภัยบ้านนั้นมีอัตราความคุ้มครองจะมีการจำกัดขอบเขตราคาและประเภทของทรัพย์สินที่จะรับประกันด้วยนะคะ