ขั้นตอนการตรวจงานตกแต่งสวนในบ้าน

มีบ้านสวยๆ ทั้งที ต้องมีสวนรอบบ้านที่สวยด้วย ถ้ารอบบ้านดูโล่งๆ มีต้นไม้ผอมๆ แห้งๆ อยู่สองหรือสามต้นมันก็คงทำให้บ้านดูไม่สวยไปด้วย แต่ครั้นจะให้ผู้รับเหมาสวนมาทำสวนให้ ก็ชักไม่มั่นใจว่าจะได้ผู้รับเหมาที่ดีหรือเปล่า ผู้รับเหมาบางเจ้าก็ทำงานไม่เป็น พอสวนเสร็จแล้วแต่สักพักต้นไม้ล้ม หญ้าแห้งตาย ปั้มน้ำเสีย ไหนจะปัญหามากมายที่ตามมาอีกจนพาลไม่อยากทำสวนไปเลย

ขั้นตอนการตรวจงานตกแต่งสวนในบ้านมาฝากกัน ให้คุณได้มั่นใจว่าจะมีสวนสวยๆ ที่จะอยู่คู่บ้านของคุณไปอีกนานๆ นะคะ


1. หากเป็นสวนที่มีภูมิสถาปนิกหรือคนออกแบบสวนเป็นผู้ออกแบบ ให้ตรวจสอบแบบผังของสวน และรายการประกอบแบบต่างๆ ให้เข้าใจ ซึ่งแบบที่ดีนั้นต้องเขียนได้ละเอียดเพื่อให้ผู้รับเหมาสวนสามารถนำไปตีราคาและถอดปริมาณได้ตรงกับสิ่งที่ต้องใช้จริง ซึ่งการคิดค่าทำสวนก็จะเป็นค่าต้นไม้ ค่าวัสดุต่างๆ ที่ใช้ บวกค่าดำเนินการ 20-30% ทั้งนี้หากต้องการประหยัดอาจจะเลือกตัดรายการบางอย่างออกก่อนเพื่อให้ค่าใช้จ่ายทำสวนลดลงด้วยการแต่งสวนบางอย่างด้วยตัวเองภายหลัง ทั้งนี้อาจจะนัดผู้ออกแบบมาช่วยตรวจสวนในบางขั้นตอนด้วยเพื่อควบคุมให้การตกแต่งสวนเป็นไปตามแบบ

แต่หากเป็นสวนที่เราออกแบบเอง หรือต้องการให้ผู้รับเหมาสวนมาออกแบบพร้อมเป็นคนมาจัดสวนเองเลย ก็ต้องเริ่มต้นจากการคิดก่อนว่า ต้องการสวนไว้ที่มุมใดของบ้าน และถ้ามองจากในบ้านจะมองเห็นพื้นที่สวนตรงไหนบ้าง การลิสต์กิจกรรมในบ้านหรือในสวน และมุมมองที่ต้องการมองเห็นสวน จะช่วยให้ผู้รับเหมาสวนระบุตำแหน่งการจัดสวนได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ก็ต้องพิจารณาทิศทางของแสงอาทิตย์ ว่ามุมไหนแสงจะลงบ้าง เพราะพืชบางชนิดเหมาะสำหรับปลูกในร่ม หรือต้องการแดดมาก ตรงนี้อาจจะสอบถามผู้รับเหมาสวนก่อนก็ได้ อย่างไรก็ตามต้องกำหนดงบประมาณให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้งบบานปลายภายหลัง

2. ให้ตรวจสอบสภาพพื้นที่โดยรอบของบ้าน และสภาพของดินมีเหมาะสมกับการปลูกต้นไม้หรือไม่ และให้ช่างทำการปรับปรุงคุณสมบัติของดินให้มีความเหมาะสมกับการปลูกพืช เช่น การใส่ปุ๋ย และปูนขาว ก่อนที่จะลงมือปลูกต้นไม้ และให้ตรวจดูการเคลียร์พื้นที่ ต้องเก็บเศษขยะ และถอนวัชพืชออกก่อนให้เหลือแต่หน้าดินที่พร้อมสำหรับการปลูกต้นไม้และหญ้า

3. ตรวจความพร้อมของคนงานและอุปกรณ์ จำนวนคนงานต้องสอดคล้องกับปริมาณงานที่ทำ อุปกรณ์ต้องมีความพร้อมในการใช้งาน และเหมาะสมกับงานที่ต้องทำ การขนต้นไม้มาวางที่สวน ต้องมีรถยนต์ และรถเข็นพร้อมในการขนย้ายที่จะไม่ทำให้ต้นไม้ชำรุดหรือหักก่อนใช้งาน

4. ก่อนลงต้นไม้ ให้ตรวจดูต้นไม้และพันธุ์ไม้ที่ผู้รับเหมาสวนนำมาวาง ว่ามีสภาพดี ไม่ใกล้ตาย และมีขนาดที่ต้องตามต้องการ ถ้าเป็นไม้กระถางให้ตรวจดูว่ากระถางไม่แตกหัก รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งสวนอื่นๆ เช่น แผ่นทางเดิน รูปปั้น ว่ามีสภาพสมบูรณ์ ไม่แตกหัก ก่อนนำไปจัดสวนจริง ทั้งนี้หากต้องการเปลี่ยนแปลงต้นไม้หรืออื่นๆ ต้องรีบบอกเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจากที่ตกลงกันไว้ภายหลังอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของค่าขนส่งและราคาของ และถ้ามีการเขียนแบบสวนจากผู้ออกแบบสวน ก็ให้ตรวจดูว่าผู้รับเหมาสวนได้ซื้อมาถูกต้องตามรายการที่ได้จัดทำไว้

5. ถ้าสวนมีสระน้ำ น้ำพุ หรือน้ำตกจำลอง ก็ให้ตรวจดูการทำงานตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมงานโครงสร้าง งานระบบท่อน้ำ งานระบบปั้มน้ำ และ งานระบบไฟฟ้า ว่าทั้งระบบมีการทำงานปกติ ปั้มน้ำและระบบหมุนเวียนน้ำทำงานได้อย่างไม่มีปัญหา และให้ตรวจไฟฟ้าแสงสว่างใต้น้ำว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วและสามารถเปิดใช้งานได้ครบทุกดวง สุดท้ายให้ลองปล่อยน้ำจนเต็มเพื่อดูการยุบตัวของน้ำ ถ้าน้ำลดลงแสดงว่าสระน้ำอาจมีการรั่วซึม และให้ช่างแก้ไข หากเป็นบ่อน้ำสำหรับเลี้ยงปลาควรศึกษาข้อมูลการทำบ่อสำหรับปลาชนิดนั้นๆ ด้วย เนื่องจากปลาแต่ละชนิด มีการออกแบบระบบน้ำและการมีดูแลที่แตกต่างกัน ซึ่งถ้าปล่อยให้ผู้รับเหมาทำเองอาจจะได้บ่อน้ำที่มีสภาพไม่เหมาะกับการเลี้ยงปลาก็ได้

6. ถ้าเป็นสวนหย่อมที่วางบนระเบียงหรือลานซักล้าง ให้ลองรดน้ำต้นไม้บริเวณสวนหย่อม และดูว่ามีน้ำขังหรือไม่และน้ำสามารถไหลไปยังรูระบายหรือไหลไปลงดินได้ ถ้าน้ำไหลย้อนมาบริเวณทางเดินอาจจะทำให้พื้นลื่นและทำให้คนเดินผ่านลื่นล้ม ควรปรับพื้นให้ลาดเอียงไปตามขอบชิดผนังแทนหรือทำร่องระบายน้ำ

7. เมื่อลงต้นไม้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจดูการกลบดินว่ากลบฝังได้มั่นคง ต้นตั้งตรง หากต้นไม้มีการต้องค้ำยันก็ให้ดูว่าการวางไม้ค้ำยันแข็งแรงดี แล้วให้ตรวจสอบว่าต้นไม้ทั้งหมดลงถูกตำแหน่งตามแบบ หญ้าต้องไม่ปูเกยกัน วางชิดเป็นระเบียบ และมีการกดทับให้หญ้าแน่นติดดินทราย เหยียบแล้วไม่หลุดมาเป็นแผ่นๆ

8. ขั้นตอนสุดท้ายก็ดูสภาพสวนโดยรวม หากมีจุดที่ต้องแก้ไขให้รีบแจ้งผู้รับเหมาสวน แล้วก็ให้คนงานเก็บเศษวัสดุเหลือใช้และขยะให้เรียบร้อย ทำความสะอาดส่วนที่เปื้อนดินด้วยไม้กวาดหรือใช้น้ำฉีด ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ นอกจากนี้หากไม่มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลต้นไม้และหญ้า

Cr.www.baania.com