ค่าใช้จ่ายการโอนที่ดิน

หายคนคงยังไม่ทราบราคา ค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดิน ซึ่งการโอนที่ดินแต่ละครั้งนั้นจำเป็นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายก่อนถึงจะดำเนินการโอนได้ ทาง 9building รับออกแบบบ้าน รับสร้างบ้าน มีเรื่องรามมาเสนอเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการโอนที่ดิน อย่ารอช้า ไปดูกันว่าการโอนที่ดินมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง และคำนวณยังไง

ก่อนจะทราบเรื่องค่าใช้จ่ายนั้นมาดูกันก่อนว่า การโอนที่ดินของบุคคลธรรมดามีภาระภาษีที่ต้องเสียอยู่ 3 ประเภท คือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ โดยกรมที่ดินทำหน้าที่จัดเก็บภาษีแทนกรมสรรพากรเมื่อมีการซื้อขายที่ดิน หากไม่ชำระภาษีที่กรมที่ดินให้ถูกต้องครบถ้วน ก็จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ซื้อขายนั้นไม่ได้นั่นเอง

โดยค่าใช้จ่ายถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา ให้หักค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 แต่ถ้าไม่ใช่ให้คิดค่าใช้จ่ายตามปีที่ถือครองดังนี้ 

จำนวนปีที่ถือครอง/อัตราร้อยละของค่าใช้จ่าย

 1 ปี92% , 5 ปี65%
2 ปี84% , 6 ปี60%
3 ปี77% , 7 ปี55%
4 ปี71% , 8 ปี50%

ส่วนภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ เราจะชำระอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่เงื่อนไข

ค่าอากรแสตมป์

คิดจากราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดสูงกว่า ในอัตรา 0.5% เท่ากับว่าจะเสียค่าอากรแสตมป์ 1 บาท ทุกๆ 200 บาท และจะได้รับยกเว้นค่าอากรต่อเมื่อต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดสูงกว่า (ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี หรือมีชื่อในทะเบียนบ้านที่จะโอนเกินกว่า 1 ปี)

นอกนั้นก็จะเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้แก่ ค่าจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ไม่เกิน  2 % ของราคาประเมิน ค่าจดจำนอง ( กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน ) 1% ของมูลค่าที่จำนอง

ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน

 • พ่อแม่โอนที่ดินให้ลูก ต้องเสียค่าธรรมเนียม
 • ค่าจดทะเบียนโอนให้ ร้อยละ 50 สตางค์ ของราคาประเมิน
 • ค่าอากรแสตมป์ ร้อยละ 50 สตางค์ ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขายแล้วแต่อย่างใดสูงกว่า
 • ค่าพยาน 20 บาท
 • ค่าคำขอ 5 บาท
 • ค่าอากรคู่ฉบับ 5 บาท
 • มรดกตกทอดจากพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ที่เสียชีวิตแล้ว ให้ ลูก หลานสืบสายโลหิต คู่สมรส ต้องเสียค่าธรรมเนียม
 • ค่าจดทะเบียนโอนมรดก ร้อยละ 50 สตางค์ ของราคาประเมิน
 • ค่าคำขอ 5 บาท
 • ค่าพยาน 20 บาท
 • ให้ระหว่าง พี่ กับ น้อง หรือ การซื้อขาย ต้องเสียค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 ของราคาประเมิน
 • อากรแสตมป์ร้อยละ 50 สตางค์จากราคาประเมินหรือราคาซื้อขายแล้วแต่อย่างใดสูงกว่า
 • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย