การติดตั้งแผ่นโปร่งแสงโพลีคาร์บอเนตอย่างถูกวิธี


แผ่น หลังคาโพลีคาร์บอเนต เป็นที่นิยมใช้ในงานต่อเติมหลังคา ด้วยคุณสมบัติที่เบา ทำให้ไม่เปลืองโครงสร้าง และสะดวกในการติดตั้ง แต่หลายครั้งก็ยังเกิดปัญหาที่เจ้าของบ้านไม่คาดคิด คาดฝัน ครั้งนี้จึงขอแนะนำแนวทางการติดตั้งรูปแบบของแผ่นพอลีคาร์บอเนตว่าแต่ละแบบควรใช้งานอย่างไร และการติดตั้งให้ได้มาตรฐานต้องคำนึงถึงเรื่องใดบ้าง สำหรับเป็นข้อมูลให้เจ้าของบ้านทุกท่านสามารถตรวจสอบวิธีการติดตั้งอย่างถูกวิธีกันค่ะ

การติดตั้งหลังคากันสาดโพลีคาร์บอเนตที่ดีนั้น มีข้อแนะนำดังนี้

1.ใช้อุปกรณ์ในการติดตั้งให้ตรงกับข้อมูลทางเทคนิคที่ผลิตภัณฑ์ระบุไว้ เช่น อลูมิเนียมครอบปิดรอยต่อแผ่นจะต้องกันน้ำได้ดีและเรียบร้อยสวยงามไม่มีตำหนิ หรือติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการรั่วซึมในจุดที่หลังคากันสาดวิ่งเข้าบรรจบกับตัวบ้าน และติดตั้งหลังคาให้ลาดเอียงตรงตามมาตรฐานด้วย

2.ต้องให้วิศวกรออกแบบและคำนวณโครงสร้างเหล็กหรืออลูมิเนียมที่เป็นโครงสร้างหลักรับน้ำหนักหลังคาทุกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าคงทนถาวร สามารถรับน้ำหนักได้อย่างเพียงพอ รับแรงลมได้ และหากมีการตั้งเสาเหล็กเพิ่มเติมเพื่อรองรับส่วนยื่นของหลังคา วิศวกรจะต้องคิดถึงเรื่องการทรุดตัวของโครงสร้างอีกด้วย (ต้องเป็นวิศวกรที่สามารถลงนามรับรองบนสำเนาบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพได้)

3.เลือกใช้ช่างผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานในด้านนี้ โดยดูจากผลงาน ทีมงาน และความพร้อมในการทำงาน

4.เลือกใช้บริษัทฯ ที่มีการรับประกันผลงานยาวนาน หรือหากไม่แน่ใจให้จัดจ้างผู้ตรวจสอบงานหรือที่ปรึกษาเข้ามาช่วยตรวจงาน

Cr.www.baanlaesuan.com